banh-rang-con-xoan-119-gl-3-500-amarillo-gear-vietnam.png

Đại lý Amarillo Gear Vietnam,Bánh răng côn xoắn 119 GL _3.500 Amarillo Gear Vietnam

Bánh răng côn xoắn ốc Amarillo được thiết kế và cân đối theo hệ thống bánh răng côn xoắn ốc Gleason. Các bánh răng này có góc xoắn 35 hoặc 30 độ và góc áp suất 20 độ. Tất cả các sản phẩm đều được gia công từ thép hợp kim, vỏ được làm cứng, mài dũa và thử nghiệm theo cặp. Khoảng cách gắn, khoảng cách khe hở, khớp nối răng, số bộ phận và số sê-ri được khắc trên mỗi sản phẩm. Các lỗ khoan và bề mặt lắp ghép được làm phẳng hoàn thiện. Bánh răng vòng được nén chặt để giảm thiểu sự biến dạng.

Các dòng sản phẩm nổi bật:

No.

Bánh răng côn xoắn Amarillo Gear

Ratio- Tỉ số truyền

1

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 119 GL _3.500

Ratio 1: 1

2

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 119 PR _3.500

3

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 118 GL _4.188

4

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 118 PR _4.188

5

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 534 GL _5.250

6

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 534 PR _5.250

7

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 523 GL _6.436

8

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 523 PR _6.436

9

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 243 GL _8.000

10

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 243 PR _8.000

11

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 482 GL _10.000

12

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 482 PR _9.714

13

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 272 GL _12.000

14

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 272 PR _12.000

15

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 528 GL _12.249

16

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 528 PR _12.249

17

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 155 GL _13.000

18

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 155 PR _13.000

19

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 182 GL _14.397

20

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 182 PR _14.008

21

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 280 GL _17.369

22

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 280 PR _16.999

23

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 518 GL _21.497

24

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 518 PR _21.127

25

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 526 GL _6.312

Ratio 11:10

26

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 526 PR _5.681

27

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 530 GL _6.312

28

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 530 PR _5.681

29

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 251 GL _8.000

30

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 251 PR _7.226

31

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 251 GL _8.000

32

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 251 PR _7.226

33

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 522 GL _10.375

34

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 522 PR _9.460

35

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 268 GL _11.333

36

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 268 PR _10.333

37

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 551 GL _13.000

38

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 551 PR _11.796

39

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 382 GL _15.000

40

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 382 PR _13.462

41

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 278 GR _4.174

Ratio 6: 5

42

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 278 PL _3.478

43

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 217 GR _4.800

44

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 217 PL _4.000

45

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 217 GR _4.800

46

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 478 PL _4.000

47

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 231 GR _6.593

48

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 231 PR _5.495

49

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 525 GR _6.593

50

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 525 PL_5.495

51

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 511 GL _8.000

52

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 511 PR _6.667

53

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 305 GR _8.000

54

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 305 PL _6.667

55

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 253 GR _10.000

56

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 253 PL _8.286

57

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 254 GR _10.000

58

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 254 PL _8.286

59

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 489 GL _10.000

60

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 254 PR_8.286

61

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 496 GR _11.250

62

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 496 PL _9.425

63

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 270 GR _12.333

64

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 270 PL _10.667

65

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 486 GR _13.500

66

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 486 PL _11.137

67

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 374 GR _15.983

68

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 374 PL _13.391

69

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 370 GR _20.000

70

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 370 PL _16.800

71

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 233 GL _6.741

Ratio 5: 4

72

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 233 PR _5.393

73

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 524 GR _6.938

74

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 524 PL _5.550

75

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 304 GL _8.000

76

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 304 PR _6.400

77

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 256 GL _8.000

78

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 256 PR _6.400

79

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 488 GL _10.000

80

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 256 PR _8.000

81

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 255 GR _10.000

82

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 255 PL _8.000

83

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 273 GR _12.500

84

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 521 PL _10.000

85

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 273 GR _12.500

86

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 273 PL _10.000

87

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 485 GR _13.500

88

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 485 PL _10.800

89

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 198 GR _14.502

90

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 198 PL _11.536

91

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 415 GR _20.000

92

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 415 PL _16.000

93

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 201 GR _4.571

Ratio 4:3

94

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 201 PL _3.429

95

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 209 GR _5.333

96

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 209 PL _4.000

97

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 222 GR _6.400

98

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 222 PL _4.800

99

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 527 GR _6.563

100

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 527 PL _4.922

101

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 303 GR _8.000

102

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 303 PL _6.000

103

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 303 GR _8.000

104

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 303 PL _6.000

105

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 241 GR _8.000

106

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 241 PL _6.000

107

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 245 GR _10.286

108

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 245 PL _7.714

109

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 244 GR _10.286

110

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 244 PL _7.714

111

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 493 GR _10.286

112

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 245 PL _7.714

113

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 539 GR _12.000

114

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 491 PL _9.000

115

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 539 GR _12.000

116

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 539 PL _9.000

117

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 181 GR _12.982

118

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 181 PL _9.825

119

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 156 GR _15.677

120

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 573 PL _11.677

121

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 156 GR _15.677

122

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 156 PL _11.677

123

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 310 GR _20.000

124

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 310 PL _14.800

125

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 582 GR _28.000

126

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 582 PL _21.143

127

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 203 GR _5.000

Ratio 3:2

128

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 203 PL _3.333

129

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 444 GR _6.000

130

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 444 PL _4.000

131

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 225 GR _7.200

132

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 225 PL _4.800

133

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 224 GR _7.200

134

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 224 PL _4.800

135

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 529 GR _7.656

136

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 529 PL _5.104

137

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 242 GR _8.667

138

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 242 PL _5.778

139

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 531 GR _8.864

140

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 531 PL _5.909

141

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 247 GR _10.500

142

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 247 PL _7.000

143

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 492 GR _10.500

144

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 247 PL _7.000

145

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 246 GR _12.857

146

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 246 PL _8.571

147

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 266 GR _12.857

148

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 266 PL _8.571

149

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 319 GR _14.545

150

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 319 PL _9.818

151

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 157 GR _16.667

152

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 572 PL _11.000

153

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 157 GR _16.667

154

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 157 PL _11.000

155

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 369 GR _20.000

156

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 369 PL _13.200

157

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 512 GR _24.003

158

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 512 PL _15.859

159

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 509 GR _28.004

160

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 509 PL _18.839

161

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 234 GR _8.000

Ratio 1.6:1

162

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 234 PL _4.973

163

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 411 GR _9.250

164

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 411 PL _5.750

165

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 515 GR _11.000

166

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 515 PL _6.907

167

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 592 GR _11.000

168

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 515 PL _6.907

169

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 553 GR _13.500

170

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 553 PL _8.357

171

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 147 GR _15.000

172

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 147 PL _9.375

173

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 160 GR _17.241

174

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 160 PL _10.690

175

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 581 GR _5.500

Ratio 1.75:1

176

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 581 PL _3.122

177

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 219 GR _6.875

178

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 219 PL _3.953

179

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 236 GR _9.000

180

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 236 PL _5.114

181

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 475 GR _10.375

182

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 236 PL _5.960

183

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 520 GR _11.000

184

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 520 PL _6.250

185

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 124 GR _11.000

186

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 257 PL _6.250

187

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 498 GR _13.249

188

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 498 PL _7.528

189

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 320 GR _17.000

190

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 320 PL _9.667

191

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 161 GR _20.000

192

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 161 PL _11.273

193

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 300 GR _24.017

194

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 300 PL _13.537

195

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 564 GR _28.006

196

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 564 PL _15.934

197

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 120 GR _5.429

Ratio 2:1

198

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 120 PL _2.714

199

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 205 GR _6.000

200

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 205 PL _3.000

201

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 213 GR _6.667

202

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 213 PL _3.333

203

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 380 GR _8.375

204

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 380 PL _4.095

205

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 226 GR _9.333

206

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 226 PL _4.667

207

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 467 GR _9.333

208

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 226 PL _4.667

209

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 226 GR _10.000

210

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 226 PL _5.000

211

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 519 GR _10.374

212

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 519 PL _5.289

213

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 420 GR _11.001

214

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 420 PL _5.500

215

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 248 GR _12.000

216

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 248 PL _6.000

217

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 249 GR _12.000

218

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 248 PL _6.000

219

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 426 GR _13.500

220

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 426 PL _6.750

221

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 372 GR _13.973

222

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 372 PL _6.849

223

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 298 GR _17.406

224

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 298 PL _8.532

225

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 158 GR _20.000

226

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 158 PL _9.818

227

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 377 GR _24.016

228

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 377 PL _11.417

229

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 451 GR _8.501

Ratio 2.25:1

230

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 451 PL _3.778

231

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 404 GR _9.251

232

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 404 PL _4.163

233

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 421 GR _11.000

234

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 421 PL _4.976

235

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 621 GR _13.500

236

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 621 PL _5.891

237

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 261 GR _13.500

238

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 261 PL _6.000

239

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 180 GR _17.000

240

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 180 PL _7.519

241

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 378 GR _20.000

242

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 378 PL _8.929

243

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 503 GR _6.500

Ratio 2.5:1

244

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 503 PL _2.628

245

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 447 GR _8.499

246

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 447 PL _3.317

247

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 423 GR _9.250

248

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 423 PL _3.543

249

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 238 GR _10.375

250

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 238 PL _4.302

251

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 405 GR _11.000

252

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 405 PL _4.250

253

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 591 GR _13.500

254

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 591 PL _5.304

255

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 259 GR _13.500

256

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 259 PL _5.500

257

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 308 GR _17.391

258

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 308 PL _7.023

259

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 448 GR _17.377

260

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 448 PL _6.557

261

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 162 GR _20.000

262

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 162 PL _7.931

263

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 312 GR _24.000

264

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 312 PL _9.524

265

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 206 GR _6.429

Ratio 3:1

266

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 206 PL _2.143

267

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 215 GR _8.727

268

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 215 PL _2.909

269

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 468 GR _8.727

270

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 468 PL _2.909

271

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 533 GR _9.250

272

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 533 PL _3.083

273

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 227 GR _10.667

274

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 227 PL _3.556

275

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 263 GR _11.333

276

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 263 PL _3.778

277

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 250 GR _13.500

278

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 250 PL _4.500

279

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 587 GR _13.502

280

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 587 PL _4.427

281

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 276 GR _14.400

282

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 276 PL _4.800

283

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 299 GR _16.992

284

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 299 PL _5.571

285

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 159 GR _20.000

286

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 159 PL _6.552

287

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 313 GR _24.000

288

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 313 PL _7.875

289

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 584 GR _28.002

290

Bánh răng côn xoắn- spiral bevel gear part no. 584 PL _9.206

ANS là đại lý chính thức AMARILLO GEAR  Viet Nam cung cấp giải pháp đo lưu lượng, áp suất, hóa hơi Brooks Instrument tại Việt Nam