bird-strobe-light-–-den-nhap-nhay-duoi-chim-ans-ha-noi.png

A silent but highly effective approach to bird control, the Bird Strobe Light is disorienting and intolerable to pigeons and other pest birds. The flashes of light and frightening shadows have a long history of success at driving away unwanted guests. Effective up to 10,000 sq. ft.!

Đèn nhấp nháy đuổi chim tiếp cận và kiểm soát chim một cách yên lặng nhưng hiệu quả cao, khiến các loài chim gây hại bị mất phương hướng và không thể chịu đựng được. Những ánh đèn nhấp nháy đã luôn rất thành công trong việc xua đuổi những vị khách không mời.

Hiệu quả lên tới 10,000 ft2!