bo-do-luu-luong-kem-cam-bien-code-00436475-00424030-hang-burkert-vietnam-ans-hanoi.png

Bộ đo lưu lượng kèm cảm biến: Code: 00436475+ 00424030, Hãng Burkert VietNam ANS HaNoi