cam-bien-tiem-can-tekel-is-incl-sensor-italsensor-tekel-vietnam.png

Đại lý Italsensor/Tekel Vietnam,CẢM BIẾN TIỆM CẬN TEKEL IS-INCL SENSOR Italsensor/Tekel Vietnam

CẢM BIẾN TIỆM CẬN TEKEL

ITALSENSOR / TEKEL cho phép cung cấp cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

No

Product family

Product code

Note

1

IS-INCL SENSOR

SENSORS

IS-INCL3-1/ IS-INCL3-2/ IS-INCL3-A

IS-INCL4-1/ IS-INCL4-2

IS-INCL5-1/ IS-INCL5-2

Italsensor Vietnam | Tekel Vietnam| Ital sensor Vietnam| Proximity sensor Italsensor | Cảm biến tiệm cận Ital sensor| Cảm biến tiệm cận Tekel

2

Cảm biến tiệm cận ISLM6 với kích thước nhỏ nhất hiện có, là một giải pháp phù hợp khi không gian là trở ngại, chi phí hợp lý

IS-LM6-3001NA/ IS-LM6-3001NB

IS-LM6-3001PA/ IS-LM6-3001PB

IS-LM6-3001LA/ IS-LM6-3001LB

IS-LM6-2001A/ IS-LM6-2001B

IS-LM6-3002NA/ IS-LM6-3002NB

IS-LM6-3002PA/ IS-LM6-3002PB

IS-LM6-3002LA/ IS-LM6-3002LB

IS-LM6-2002A/ IS-LM6-2002B

 

3

Cảm biến tiệm cận ISLM8 với kích thước nhỏ nhất hiện có, là một giải pháp phù hợp khi không gian là trở ngại, chi phí hợp lý

IS-LM8-3001NA/ IS-LM8-3001NB

IS-LM8-3001PA/ IS-LM8-3001PB

IS-LM8-3001LA/ IS-LM8-3001LB

IS-LM8-2001A/ IS-LM8-2001B

IS-LM8-3002NA/ IS-LM8-3002NB

IS-LM8-3002PA/ IS-LM8-3002PB

IS-LM8-3002LA/ IS-LM8-3002LB

IS-LM8-2002A/ IS-LM8-2002B

 

4

ISLM12/ ISLM14/ ISLM18/ ISLM22/ ISLM24/ ISLM30/ ISLM35/ ISLM38/ ISLM40

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM12-3002NA/ IS-LM12-3002NB/ IS-LM12-3002NC

IS-LM12-3002PA/ IS-LM12-3002PB/ IS-LM12-3002PC

IS-LM12-3004NB/ IS-LM12-3004NC

IS-LM12-3004PA/ IS-LM12-3004PB/ IS-LM12-3004PC

IS-LM12-3004LA/ IS-LM12-3004LB

IS-LM12-2004A/ IS-LM12-2004B

IS-LM12-3004NA

IS-LM12-3002LB

IS-LM12-2002A/ IS-LM12-2002B

 

5

ISLM14

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM14-3003NA/ IS-LM14-3003NB/ IS-LM14-3003NC

IS-LM14-3005NB/ IS-LM14-3005NC/ IS-LM14-3005NA

IS-LM14-3005PA/ IS-LM14-3005PB/ IS-LM14-3005PC

IS-LM14-3005LA/ IS-LM14-3005LB

IS-LM14-2005B/ IS-LM14-2005A

IS-LM14-3003PA/ IS-LM14-3003PC/ IS-LM14-3003PB  

IS-LM14-3003LA/ IS-LM14-3003LB

IS-LM14-2003A/ IS-LM14-2003B

 

6

ISLM18

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM18-3005NB/ IS-LM18-3005NC/ IS-LM18-3005NA

IS-LM18-3005PA/ IS-LM18-3005PB/ IS-LM18-3005PC

IS-LM18-3005LA/ IS-LM18-3005LB

IS-LM18-2005B/ IS-LM18-2005A/ IS-LM18-2005C

IS-LM18-3008NB/ IS-LM18-3008NC/ IS-LM18-3008NA

IS-LM18-3008PA/ IS-LM18-3008PB/ IS-LM18-3008PC

IS-LM18-3008LA/ IS-LM18-3008LB

IS-LM18-2008B/ IS-LM18-2008A/ IS-LM18-2008C

 

7

ISLM22

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM22-3007NB/ IS-LM22-3007NC/ IS-LM22-3007NA

IS-LM22-3007PA/ IS-LM22-3007PB/ IS-LM22-3007PC

IS-LM22-3007LA/ IS-LM22-3007LB

IS-LM22-2007B/ IS-LM22-2007A/ IS-LM22-2007C

 

8

ISLM24

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM24-3008NB/ IS-LM24-3008NC/ IS-LM24-3008NA

IS-LM24-3008PA/ IS-LM24-3008PB/ IS-LM24-3008PC

IS-LM24-3008LA/ IS-LM24-3008LB

IS-LM24-2008B/ IS-LM24-2008A/ IS-LM24-2008C

IS-LM24-3010NB/ IS-LM24-3010NC/ IS-LM24-3010NA

IS-LM24-3010PA/ IS-LM24-3010PB/ IS-LM24-3010PC

IS-LM24-3010LA/ IS-LM24-3010LB

IS-LM24-2010B/ IS-LM24-2010A/ IS-LM24-2010C

 

9

ISLM30

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM30-3010NB/ IS-LM30-3010NC/ IS-LM30-3010NA

IS-LM30-3010PA/ IS-LM30-3010PB/ IS-LM30-3010PC

IS-LM30-3010LA/ IS-LM30-3010LB

IS-LM30-2010B/ IS-LM30-2010A/ IS-LM30-2010C

IS-LM30-3015NB/ IS-LM30-3015NC/ IS-LM30-3015NA

IS-LM30-3015PA/ IS-LM30-3015PB/ IS-LM30-3015PC

IS-LM30-3015LA/ IS-LM30-3015LB

IS-LM30-3015B/ IS-LM30-3015A/ IS-LM30-3015C

 

10

ISLM35

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM35-3017NB/ IS-LM35-3017NC/ IS-LM35-3017NA

IS-LM35-3017PA/ IS-LM35-3017PB/ IS-LM35-3017PC

IS-LM35-3017LA/ IS-LM35-3017LB

IS-LM35-3017B/ IS-LM35-3017A/ IS-LM35-3017C

 

11

ISLM38

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM38-3012NB/ IS-LM38-3012NC/ IS-LM38-3012NA

IS-LM38-3012PA/ IS-LM38-3012PB/ IS-LM38-3012PC

IS-LM38-3012LA/ IS-LM38-3012LB

IS-LM38-2012B/ IS-LM38-2012A/ IS-LM38-2012C

IS-LM38-3018NB/ IS-LM38-3018NC/ IS-LM38-3018NA

IS-LM38-3018PA/ IS-LM38-3018PB/ IS-LM38-3018PC

IS-LM38-3018LA/ IS-LM38-3018LB

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-2018A/ IS-LM38-2018C

 

12

ISLM40

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM40-3020NB/ IS-LM40-3020NC/ IS-LM40-3020NA

IS-LM40-3020PA/ IS-LM40-3020PB/ IS-LM40-3020PC

IS-LM40-3020LA/ IS-LM40-3020LB

IS-LM40-3020B/ IS-LM40-3020A/ IS-LM40-3020C

 

13

ISLM480

Cảm biến tiệm cận cho các ứng dụng tự động hóa để phát hiện các vật thể kim loại.

IS-LM480-3025NB/ IS-LM480-3025NC/ IS-LM480-3025NA

IS-LM480-3025PA/ IS-LM480-3025PB/ IS-LM480-3025PC

IS-LM480-3025B/ IS-LM480-3025A/ IS-LM480-3025C

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng ITALSENSOR Vietnam

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm tại ITALSENSOR Vietnam