cam-bien-vi-tri-pk-m-gefran-vietnam.png

Đại lý Gefran Vietnam,Cảm biến vị trí PK-M Gefran Vietnam

Description

  • The transducer has been improved in order to guarantee greater reliability under all conditions
  • Mechanical linkage using joint with take up of play, M5 thread
  • Installation is made simpler by the absence of electrical signal variation in output, outside the Theoretical Electrical Stroke
  • The new grooves provide an excellent alternative to the usual system of fastening with brackets
  • Ideal for applications on plastic injection presses, vertical presses, and on many other processing
  • Grade of protection IP40
Trasduttori di Posizione (Potentiometers) LT F003518 LT-M-0150-S 0000X000X00
    F003529 LT-M-0175-S 0000X000X00
    F003533 LT-M-0200-P 0000X000X00
    F003538 LT-M-0200-S 0000X000X00
    F003559 LT-M-0275-S 0000X000X00
    F003572 LT-M-0300-S 0000X000X00
    F003583 LT-M-0375-S 0000X000X00
    F003592 LT-M-0400-S 0000X000X00
    F003602 LT-M-0450-S 0000X000X00
    F003639 LT-M-0750-S 0000X000X00
    F003650 LT-M-0900-S 0000X000X00
    F005987 LT-M-0250-S 0000X000X00
    F006002 LT-M-0350-S 0000X000X00
    F040924 LT-M-0375-S-XL0202 0000X000X00
    F040925 LT-M-0450-S-XL0202 0000X000X00
    F040959 LT-M-0130-S-XL0202 0000X000X00
    F040962 LT-M-0300-S-XL0202 0000X000X00
    F040966 LT-M-0750-S-XL0202 0000X000X00
    F040972 LT-M-0400-P-XL0202 0000X000X00
    F040994 LT-M-0150-P-XL0202 0000X000X00
    F040997 LT-M-0275-P-XL0202 0000X000X00
    F041001 LT-M-0500-P-XL0202 0000X000X00
    F041004 LT-M-0600-P-XL0202 0000X000X00
    F041008 LT-M-1050-P-XL0202 0000X000X00
    F050603 LT-M-0375-P-XL0202 0000X000X00
  PA F003705 PA1-F-125-S01M 0000X000X00
    F003714 PA1-F-150-S03M 0000X000X00
  PC F003843 PC-M-0050 0000X000X00
    F003846 PC-M-0100 0000X000X00
    F003901 PC-M-0750 0000X000X00
    F048410 PC-F-0275 0000X000X40
  PK F004058 PK-M-0750 0000X000X00
    F004088 PK-M-1250 0000X000X00
    F041503 PK-M-0750-XL0327 0000X000X00
    F041505 PK-M-1000-XL0327 0000X000X00
    F042655 PK-M-0650-XL0327 0000X000X00
    F042656 PK-M-0800-XL0327 0000X000X00
    F051367 PK-M-1000 L000X000X00
  PMA F005239 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX00XXX
    F005241 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX00XXX
    F005245 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX
  PMI F005333 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX
    F005335 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX00XXX
    F022565 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX00XXX
  PY F004166 PY-1-F-050-S01M 0000X000X00
    F004199 PY-2-C-025 0000X000X00
    F004228 PY-2-F-025-S01M 0000X000X00
    F006381 PY-2-F-100-S02M 0000X000X00
  PZ F004301 PZ-12-A-100 0000X000X00
    F004310 PZ-12-A-125 0000X000X00
    F004377 PZ-34-A-050 0000X000X00
    F004384 PZ-34-A-075 0000X000X00
    F004406 PZ-34-A-150 0000X000X00
    F004411 PZ-34-A-200 0000X000X00
    F004420 PZ-34-A-250 0000X000X00
    F006458 PZ-34-A-300 0000X000X00

Gefran luôn làm việc để đảm bảo cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn 

Các sản phẩm của Gefran cung cấp luôn được đánh giá cao về tính đa dạng, chất lượng và tính chuyên môn cao xoay quanh ba dòng chính gồm:  Cảm biến Gefran, Điều khiển tự động Gefran, Kiểm Soát Chuyển Động Gefran – Biến tần Gefran

 

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Gefran Vietnam cung cấp sản phẩm Gefran 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Gefran tại Vietnam