dau-do-nhiet-model-cs-03k-010-1-tc1-anp-hang-anritsu-vietnam-ans-hanoi.png

Đầu dò nhiệt : Model: CS-03K-010-1-TC1-ANP, hãng Anritsu VietNam ANS HaNoi