dong-co-servo-tuyen-tinh-al8000-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Động cơ servo tuyến tính AL8000 BECKHOFF Vietnam

Beckhoff AL8000 Động cơ servo tuyến tính

Dòng động cơ servo tuyến tính AL8000 mới phù hợp với các trục tuyến tính năng động và mạnh mẽ. AL8000 bao gồm ba dòng khác nhau với chiều rộng khác nhau: AL802x (50 mm), AL804x (80 mm) và AL806x (130 mm). Mỗi sê-ri có một lựa chọn lớn hoặc các bộ phận chính, khác nhau bởi số lượng cuộn dây, loại cuộn dây phù hợp và các tùy chọn làm mát. Danh mục sản phẩm được bổ sung bởi các bộ phận thứ cấp (AL85xx) với độ dài khác nhau, để có thể thực hiện các ứng dụng khác nhau.

Động cơ trợ động / Động cơ secvo/ Động cơ servo tuyến tính BECKHOFF AL8000

Overall width

W2 (50 mm)

W4 (80 mm)

W6 (130 mm)

Peak force

 

 

 

≤ 500 N

BECKHOFF AL8021
Fmax = 120 N, Imax = 7.3 A, vmax = 12 m/s

BECKHOFF AL8041
Fmax = 230 N, Imax = 7.2 A, vmax = 7 m/s

 

BECKHOFF AL8022
Fmax = 240 N, Imax = 7.3 A, vmax = 12 m/s

BECKHOFF AL8042
Fmax = 460 N, Imax = 7.2 A, vmax = 7 m/s

 

BECKHOFF AL8024
Fmax = 480 N, Imax = 12 A, vmax = 12 m/s

 

 

> 500…1500 N

BECKHOFF AL8026
Fmax = 720 N, Imax = 12 A, vmax = 10 m/s

BECKHOFF AL8043
Fmax = 690 N, Imax = 7.2/12 A, vmax = 3.5/7 m/s

 

 

BECKHOFF AL8044
Fmax = 920 N, Imax = 7.2/15 A, vmax = 3.5/7 m/s

 

 

BECKHOFF AL8045
Fmax = 1150 N, Imax = 12/24 A, vmax = 3.5/7 m/s

 

 

BECKHOFF AL8046
Fmax = 1380 N, Imax = 12/24 A, vmax = 3.5/7 m/s

 

> 1500 N

 

BECKHOFF AL8048
Fmax = 1840 N, Imax = 15/29 A, vmax = 3.5/7 m/s

BECKHOFF AL8064
Fmax = 1800 N, Imax = 12/24 A, vmax = 3/6 m/s

 

 

BECKHOFF AL8065
Fmax = 2250 N, Imax = 15/24 A, vmax = 3/6 m/s

 

 

BECKHOFF AL8066
Fmax = 2700 N, Imax = 18/42 A, vmax = 3/6 m/s

 

 

BECKHOFF AL806A
Fmax = 4500 N, Imax = 24/72 A, vmax = 3/6 m/s

 

 

BECKHOFF AL806F
Fmax = 6750 N, Imax = 42/100 A, vmax = 3/6 m/s

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam