dong-ho-do-nhiet-dung-cu-do-nhiet-luong-may-xac-dinh-nhiet-tri-comac-cal-vietnam.png

Đại lý COMAC CAL Vietnam,Đồng hồ đo nhiệt/ dụng cụ đo nhiệt lượng/ máy xác định nhiệt trị COMAC CAL Vietnam,COMAC CAL Vietnam

Bao gồm: 1 đồng hồ đo lưu lượng (cảm biến đo lưu lượng) và một cặp nhiệt kế (cho đường ống ra và đường ống vào)

Xem thêm sản phẩm tại đây