dong-ho-do-va-hien-thi-dien-ap-code-l20010p1-hang-laurels-vietnam-ans-hanoi.png

 

Đồng hồ đo và hiển thị điện áp: Code L20010P1, hãng Laurels VietNam