encoder-inkrementaler-hohlwellendrehgeber-8-5020-4020-1024-s079-kübler-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng KAWASAKI Valve / Kawasaki Heavy Industries Group Vietnam,Kübler Vietnam,MINILEC Vietnam,MOXA Vietnam,Paraent Vietnam,Rotork YTC Vietnam,Seojin Instech Vietnam,Tohnichi Vietnam

100% Japan Origin KAWASAKI Valve / Kawasaki Heavy Industries Group Vietnam Model: CH62F-10-10
Check Valve
(replace for SV62FA1-K10)
100% Germany Origin Kübler Vietnam Code: 8.5020.4020.1024.S079
Description: Encoder / Inkrementaler Hohlwellendrehgeber
100% INDIA Origin MINILEC Vietnam Code: VSPD2
Description: Aux Supply 415v ac
System Supply 415V AC ; Phase Failure Relay 
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: EDS-G205A-4PoE-1GSFP
Unmanaged gigabit PoE switch with 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) ports, 1 1000BaseX (SFP slot) port, 0 to 60°C 
100% Korea Origin Paraent Vietnam Model: SPP3-070-I-PIR
Power Regulator
100% Korea Origin Paraent Vietnam Model: SPP3-040-I-PIR
Power Regulator
100% Korea Origin Rotork YTC Vietnam Model: YT-2500RDN5201F
Smart Positioner
100% Korea Origin Seojin Instech Vietnam Code: ST-4S-D-1-D-2-OP-1-B-3
Reed Float Type Level Switch 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: ACLS25N3
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: ACLS50N3
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: ACLS500M3
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: QSPCAMS6N
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: QSP12N4
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: QLMS15N-MH
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: 100YCL2
Torque Wrench 
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: CSP50N3X15D
Torque Wrench 
100% USA Origin Watlow Vietnam Watlow Code Number : F4SH-KAA0-01RG
LIMIT PROCESS CONTROLLER

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây