extra-large-solar-panel-–-bang-dieu-khien-nang-luong-mat-troi-lon-ans-ha-noi.png

The extra large solar panel converts sunlight into electricity and charges 12v batteries for DC (direct current) appliances.

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Bird X cực lớn chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng và sạc pin 12V cho các thiết bị DC (dòng điện trực tiếp).