goosebuster®-sonic-goose-deterrent-system-–-may-duoi-ngong-4-loa-ans-ha-noi.png

Repels the most stubborn Canada Geese from outdoor areas. The GooseBuster® is a one-of-a-kind system was developed using decades of scientific research involving the behaviors and vocal communications of Canada geese. The scientifically-proven GooseBuster® broadcasts authentic Canada goose sounds; the alert call lets geese know there is potential for trouble and the alarm call signifies immediate danger. Because the GooseBuster® is programmed to constantly change frequency, duration, and sound combinations – geese feel under threat and evacuate the area without identifying the source.

Xua đuổi loài ngỗng Canada cứng đầu nhất ở khu vực ngoài trời. GooseBuster® là một hệ thống độc quyền được phát triển qua nhiều thập kỷ nghiên cứu khoa học liên quan đến hành vi và giao tiếp của ngỗng Canada. GooseBuster® phát sóng âm thanh thực tế của ngỗng Canada; âm thanh này cảnh báo cho ngỗng biết nó có khả năng gặp rắc rối và nguy hiểm. GooseBuster® được lập trình liên tục thay đổi tần số, thời lượng và nhiều âm thanh hỗn hợp, khiến ngỗng cảm thấy bị đe dọa và di tản khỏi khu vực mà không xác định được nguồn âm thanh.

Hoạt động bao phủ lên đến 7 mẫu Anh.