motor-condition-monitor-mcm-artesis-vietnam-ans-hanoi.png

Motor Condition Monitor - MCM Artesis VietNam ANS HaNoi

MCM điều khiển các thiết bị được vận hành bằng motor điện, sử dụng hiệu quả motor như  một bộ chuyển đổi tinh vi.
Chỉ cần kết nối với nguồn điện của motor mà không cần phải gắn thêm sensor đặc biệt nào. 
Bởi vì MCM được lắp đặt sử dụng lâu dài, nó sẽ hỗ trợ điều chỉnh lỗi động cơ liên tục và không phụ thuộc vào hệ thống thu thập dữ liệu mắc tiền nào.