pfannenberg-ex-atex-signaling-bao-dong-an-toan-trong-khu-vuc-chay-no-quadro-f12-3g-3d-atex27-pfannenberg-vietnam.png

Đại lý  Pfannenberg  Vietnam,Pfannenberg  EX- ATEX Signaling - Báo động an toàn trong khu vực cháy nổ QUADRO F12-3G/3D ATEX27 Pfannenberg  Vietnam, Pfannenberg  Vietnam

Các thiết bị tín hiệu âm thanh và hình ảnh dòng Ex của chúng tôi nổi bật với kết cấu đặc biệt chắc chắn và không nhạy cảm với các tác động từ môi trường và hóa chất.

Đây là thông tin, tín hiệu cảnh báo và khẩn cấp cho hệ thống báo động an toàn, nguy hiểm và báo cháy; để xây dựng, tự động hóa công nghiệp và thương mại; để cảnh báo thiên tai và cho các khu vực nguy hiểm.

  • Tín hiệu trực quan: QUADRO F12-3G/3D ATEX, QUADRO LED-HI 3G/3D, BR 50-LED 3G/3D, CWB-ATEX, BEXBG 15, BEXBG 10, BEXBG 05, BEXBG L1, IS-MB1
  • Máy phát tín hiệu: DS 10 3G/3D, DS 5 3G/3D, BEXS 120 D/E, BEXDS 120 D/E, BEXS 110 D/E, BEXDS 110 D/E, IS-A105N, IS-MA1
  • Tín hiệu âm thanh nghe - nhìn: BEXCS 110-05D          5 J, BEXDCS 110-05D, IS-MC1
  • Bộ bảo vệ ZENER BARRIERS : Z 728, Z 928, Z 786

Anh Nghi Sơn là đại lý chính hãng Pfannenberg  Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.