quat-quay-nguoc-counter-rotating-fan-sanyo-denki-vietnam-sanyo-denki-vietnam-sanyo-denki-ans-vietnam-ans-vietnam-dại-lí-phan-hói-chính-hãng-sanyo-denki-viet-nam.png
Quạt quay ngược
Những quạt này có lưu lượng khí cao và áp suất tĩnh cao. Chúng thích hợp cho các máy trở kháng hệ thống cao.

 

Counter Rotating Fan_9CRA0312P4K03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRA0412P4K03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRB0412P5S201_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRD0412P5J03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRE0412P5J03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CR0612P5G03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRA0612P6K001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRE0612P0G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRA0612P0G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRB0812P8G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRE0812P8G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRA0812P8G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CRA0912P0G001_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CR1212P0G03_Sanyo Denki Vietnam
Counter Rotating Fan_9CR5748P9G001_Sanyo Denki Vietnam