ro-le-an-toan-pilz-relay-pilz-pilz-hanoi-vietnam-vp-ha-noi.png

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp 

các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff Vietnam, Yaskawa Vietnam, Baumer Vietnam, Agr Vietnam, Bei Encoder Vietnam, Crouzet Vietnam, Kuebler Vietnam, Koganei Vietnam, Celduc Vietnam, Epulse Vietnam, Crydom Vietnam, Raytek Vietnam, Ircon Vietnam, MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, newall vietnam, sterilair vietnam, Univer Vietnam, Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, WiseVietnam, TMTeck Vietnam, Elco Vietnam....

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

==================================
Mr. Thạo (Sales Dept.)

Cellphone0904 950 788

Emailthao.ans@ansvietnam.com 

Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất

lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.

 

Hân hạnh giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm

837271 S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837280 S3UM 24VDC UM 415/460VAC
837285 S3UM 24VDC UM 440/480VAC
837290 S3UM 24VDC UM 500/550VAC
837300 S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837305 S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC
837340 S3UM 230VAC UM 42VAC
837350 S3UM 230VAC UM 100/110VAC
837360 S3UM 230VAC UM 230VAC
837370 S3UM 230VAC UM 400/440VAC
837380 S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
839400 S1MN 24VAC/DC 2c/o
839405 S1MN 48VAC 2c/o
839410 S1MN 110VAC 2c/o
839415 S1MN 230VAC 2c/o
839420 S1MN 240VAC 2c/o
839425 S1MN 400VAC 2c/o
839600 S1MO 24VAC/DC 2c/o
839620 S1MO 48VAC 2c/o
839630 S1MO 110VAC 2c/o
839650 S1MO 230VAC 2c/o
839655 S1MO 240VAC 2c/o
839660 S1MO 400VAC 2c/o
839725 S1MS 48VAC 2c/o
839740 S1MS 110VAC 2c/o
839760 S1MS 230VAC 2c/o
839765 S1MS 240VAC 2c/o
839770 S1MS 400VAC 2c/o
839775 S1MS 24VAC/DC 2c/o
839776 S1MS 24VAC/DC 2c/o 0V
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
884100 S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890065 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890165 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o
325005 FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA
325006 FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA
325007 FB/F10/10MOHM NEUTRALER SKALA
325008 FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325009 FB/F10/250KOHM NEUTRALE SKALA
325101 FB/F10/1SEC/47 KOHM
325102 FB/F10/1SEC.POT.250 KOHM
325104 FB/F10/1SEC. POT. 1MO
325110 FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325202 FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
325203 FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325204 FB/F10/3SEK.POT,1MO
325205 FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM
325304 FB/F10/10 SEK.POT.1 MO
325305 FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM
325306 FB/F10/10SEC. POT. 5MO
325307 FB/F10/10SEC. POT. 10MO
325308 FB/F10/10SEC. POT. 16MO
325310 FB/F10/10SEC.POT.500KOHM
325314 FB/F10/10SEC./POT.47 KOHM
325406 FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325408 FB/F10/30SEC. POT. 16MO
325409 FB/F10/30SEC./470KO
325608 FB/F10/100 SEC.POT.16 MOHM
325609 FB/F10/10SEK. POT.470KOHM
325610 FB/F10/100SEK.POT.470KO      P
325616 FB/F10/180SEC.470KO
325617 FB/F10/180SEC.POT.10MO
325618 FB/F10/1000SEC.POF.470 KO    PA-1PK
325708 FB/F10/300SEC.POT. 16MO
325710 FB/F10/300SEK./POT.470KO
325808 FB/F10/ 600SEC.POT.16MO
325901 FB/F10/360MIN./470KO    PA-1PK
325902 FB/F10/60MIN/470KO     PA-1PK
325903 FB/F10/180MIN/470KO       PA-1PK
325905 FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
325906 FB/F10/12H/470KOHM
326101 FB/F11/1 SEC.
326201 FB/F11/3SEC.
326301 FB/F11/10 SEC.
326401 FB/F11/30SEC.
326601 FB/F11/100 SEC
326611 FB/F11/180SEK.
326701 FB/F11/1000SEC.
326711 FB/F11/300SEC
326715 FB/F11/60MIN
326801 FB/F11/3000SEC
326811 FB/F11/600SEC
326850 FB/F10/16MIN/470KOHM
326901 FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326902 FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326903 FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
326904 FB/F11/2,2KO NEUTR.SKALA 0-10
326906 FB/F11/22KO NEUTR.SKALA 0-10
371610 H-ZUSATZPLATTE FUER AKH HAUBE
373001 H-HAUBE-KLARSICHT MIT SCHLOSS
373002 H-SCHLUESSEL F.ABDECKHAUBE
374002 H-EINSTELLRING P-75
374004 H-HAUBE P75 MIT PLOMBE
374005 H-KLEMMENABDECKUNG Zeichn.-Nr. 90923
374006 H-ABZIEHBUEGEL FUER P-MODULE
374007 H-REDUZIERRING
374110 H-DICHTRING Z1 FUER AKH
789150 P1WX-IBS Operating Manual German
789160 P1WX-IBS Operating Manual English
789170 P1WX-IBS Operating Manual French
301600 PSS SB 3006-3 DP-S
301780 PSS SB 3006-3 ETH-2
301790 PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S
301640 PSS SB2 3006-3 ETH-2
301680 PSS SB2 3006-3 DP-S
301710 PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
300100 PSS 3047-3
300105 PSS 3047-3 DP-S
300115 PSS 3047-3 AI Ip
300130 PSS 3047-3 CANopen
300215 PSS 3047-3 AI Ip -R
300150 PSS SB 3047-3 ETH-2
300151 PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen
300160 PSS SB 3047-3 DP-S
300170 PSS SB 3047-3 AI ETH-2
300180 PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2
300200 PSS 3075-3
300205 PSS 3075-3 DP-S
300230 PSS SB 3075-3 CANopen
300240 PSS SB 3075-3
300250 PSS SB 3075-3 ETH-2
300251 PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen
300255 PSS SB 3075-3 DP-S
300900 PSS ZKL 3047-3
300902 PSS ZKL 3047-3 AI
300904 PSS ZKF 3047-3
300906 PSS ZKF 3047-3 AI
300910 PSS ZKL 3075-3
300912 PSS ZKF 3075-3
300914 PSS ZKL 3006-3
300916 PSS ZKF 3006-3
300920 PSS ZCM Cable mounting plate
300922 PSS ZCC Cable Clip
301900 PSS ZKL 3000
311080 PSS SB PG ADAPTER
370000 External Gateway DP-S/RS 232
680050 PMCprimo C.0/A/A/2
680051 PMCprimo C.0/A/A/3
680052 PMCprimo C.0/A/A/4
680053 PMCprimo C.0/A/A/5
680054 PMCprimo C.0/A/A/6
680055 PMCprimo C.0/A/A/7
680060 PMCprimo C.0/A/B/2
680061 PMCprimo C.0/A/B/3
680062 PMCprimo C.0/A/B/4
680063 PMCprimo C.0/A/B/5
680064 PMCprimo C.0/A/B/6
680065 PMCprimo C.0/A/B/7
8163911 PMCprimo 16+.00/0/1/6/4
8164068 PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
8164292 PMCprimo 16+.00/0/0/0/2
8164578 PMCprimo 16+.00/0/0/0/4
8164842 PMCprimo 16+.00/0/0/0/5
8165285 PMCprimo 16+.00/0/1/5/4
8165412 PMCprimo 16+.00/1/0/0/4
8165679 PMCprimo 16+.00/0/5/0/2
8165733 PMCprimo 16+.00/0/5/0/4
8166685 PMCprimo 16+.00/0/0/0/3
8167639 PMCprimo 16+.00/0/5/0/5
8167898 PMCprimo 16+.00/0/5/0/3
8168803 PMCprimo 16+.00/0/1/0/5
8169278 PMCprimo 16+.00/0/1/0/2
8169927 PMCprimo 16+.00/1/0/0/2
8172100 PMCprimo 16+.00/0/6/0/5
8174305 PMCprimo 16+.00/1/0/0/5
8175956 PMCprimo 16+.00/1/0/0/3
8176038 PMCprimo 16+.00/0/1/5/5
8176077 PMCprimo 16+.00/0/6/0/4
8176304 PMCprimo 16+.00/1/1/0/3
8176397 PMCprimo 16+.00/0/1/5/3
8166356 PMCprimo Drive2.01/21/5/230-480V
8168692 PMCprimo Drive2.01/11/2/230-480V
8168693 PMCprimo Drive2.03/11/2/230-480V
8168694 PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V
8168695 PMCprimo Drive2.10/11/2/230-480V
8168830 PMCprimo Drive2.03/21/2/230-480V
8169084 PMCprimo Drive2.06/21/2/230-480V
8169441 PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V
8169442 PMCprimo Drive2.03/16/2/230-480V
8169443 PMCprimo Drive2.10/16/2/230-480V
8169585 PMCprimo Drive2.10/25/5/230-480V
8169726 PMCprimo Drive2.06/11/3/230-480V
8169838 PMCprimo Drive2.01/11/3/230-480V
8169839 PMCprimo Drive2.03/11/3/230-480V
8169886 PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V
8170182 PMCprimo Drive2.10/21/2/230-480V
8170346 PMCprimo Drive2.06/23/3/230-480V
8170456 PMCprimo Drive2.06/21/4/230-480V
8171621 PMCprimo Drive2.03/21/5/230-480V
8172460 PMCprimo Drive2.14/11/2/230-480V
8172618 PMCprimo Drive2.20/21/2/230-480V
8172634 PMCprimo Drive2.03/21/4/230-480V
8172796 PMCprimo Drive2.20/22/2/230-480V
8173180 PMCprimo Drive2.06/21/5/230-480V
8174050 PMCprimo Drive2.06/21/3/230-480V
8174399 PMCprimo Drive2.20/21/3/230-480V
8174823 PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V
8175196 PMCprimo Drive2.20/26/3/230-480V
8175259 PMCprimo Drive2.06/23/2/230-480V
8175397 PMCprimo Drive2.03/25/2/230-480V
8175795 PMCprimo Drive2.01/21/2/230-480V
8175912 PMCprimo Drive2.03/23/3/230-480V
8175916 PMCprimo Drive2.01/21/4/230-480V
8175917 PMCprimo Drive2.20/21/5/230-480V
8175947 PMCprimo Drive2.20/11/2/230-480V
8175982 PMCprimo Drive2.01/23/3/230-480V
8176050 PMCprimo Drive3.03/11/2/0/0/110-230VAC
8176051 PMCprimo Drive3.06/11/2/0/0/110-230VAC
8176052 PMCprimo Drive3.10/11/2/0/0/110-230VAC
8176053 PMCprimo Drive3.01/11/2/0/0/208-480VAC
8176054 PMCprimo Drive3.03/11/2/0/0/208-480VAC
8176055 PMCprimo Drive3.06/11/2/0/0/208-480VAC
8176058 PMCprimo Drive2.01/25/5/230-480V
8176083 PMCprimo Drive3.01/21/2/0/0/208-480VAC
8176084 PMCprimo Drive3.03/21/2/0/0/208-480VAC
8176085 PMCprimo Drive3.06/21/2/0/0/208-480VAC
8176094 PMCprimo Drive3.03/21/5/0/0/208-480VAC
8176095 PMCprimo Drive3.06/21/6/0/0/208-480VAC
8176096 PMCprimo Drive3.01/11/3/0/0/208-480VAC
8176099 PMCprimo Drive3.03/11/3/0/0/208-480VAC