sheathed-thermocouple-r122b17f96cgcz-wise-control vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng Micropack Vietnam,MTL/Eaton Vietnam,Praxis Automation Vietnam,MTS Sensor Vietnam,NAGANO KEIKI Vietnam,Procentec Vietnam,Rosemount Vietnam,SCHISCHEK Vietnam,Siemens Vietnam,Stromag Vietnam,TAKEX Vietnam,TryCam Technology Vietnam,Tyco fire Vietnam,Vaisala Vietnam,Wilkerson Vietnam,Wise Control  Vietnam,Zimm Vietnam

100%  UK Origin Micropack Vietnam P/n: 2200.0023.6
Code: FDS301
Visual Flame Detector with video 1 x 1/2" NPT Entry Aluminium
100%  UK Origin Micropack Vietnam P/n: 2200.0700
FS301 Flame Simulator
100% UK Origin MTL/Eaton Vietnam Model :  PCL45USB
Configurator
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: RHM0600MD531P102
Temposonics® R-Series
100% Japan Origin NAGANO KEIKI Vietnam Correct Model : CB33-273-3E0B00XXXXX0
Pressure switch ; Range:1.5-15bar.G
100% Netherland Origin Praxis Automation Vietnam Code: 93.0.960.1
PMS Operator Panel 
100% Netherland Origin Praxis Automation Vietnam Code: 98.6.001.820.5
Marine personal computer
100% Netherlands  Origin Procentec Vietnam 17020R
ProfiHub B5+R
Multi-Channel Repeater
100% USA Origin Rosemount Vietnam Model : 3051TG4A2B21KB4E5M5Q4S1QT + 1199WDC60AFFWG2DA00
Pressure Transmitter 
100% EU Origin SCHISCHEK Vietnam Code: InMax-5.10-SF
Actuator damper
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 7ME3480-2CD35-2AC0
Siemens Sitrans 
100% Germany Origin Stromag Vietnam Model: SD4−1−02 "BN"
P/N : 069−48200
SWITCH 
100% Japan Origin TAKEX Vietnam Model: R-7031N
Fiber Amplifier
100% Korea Origin TryCam Technology Vietnam Model: TRYCAM-Revolution
Low-frequency stimulator (Accessories included)
100% UK Origin Tyco fire Vietnam Code: 514.800.513
Description: CP840Ex IS version (IP66) 
100% UK Origin Tyco fire Vietnam Code: 516.800.530
801PHEX Optical smoke/Heat detector,intrinsically safe 
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: HMP60 D32A0A3B0
Humidity and Temperature Probe
100% USA Origin Wilkerson Vietnam R26-C4-GH0
Max supply pressure: 300PSI ; Regulator
100% Korea Origin Wise Control  Vietnam Ordering code: R122B17F96CGCZ
Sheathed thermocouple 
100% Austria Origin Zimm Vietnam Model: ZE-10-SN TR20x4-RH-H100-SRO169

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây