sp-3300d-sanko-digital-coating-thickness-meter-sanko-vietnam-1.png

ANS là đại lý của các hãng Giovenzana International B.V. Vietnam,Eurotherm Vietnam,EGE Elektronik Vietnam,Fuji Vietnam,Crouzet Vietnam,Fine Suntronix Vietnam,Braun Vietnam,GE Motor Vietnam,Dwyer Vietnam,Sanko Vietnam

100% NETHERLANDS Origin Giovenzana International B.V. Vietnam Code : FCR006
Position limit switch 
100% Italy Origin Eurotherm Vietnam Code: LFS937133000
Temperature/ Process Controller
100% Germany Origin EGE Elektronik Vietnam ID No: P11095
Type: SN 450/1 GA
Flow controller compact model G1/2 L=48 mm 4...20 mA
100% Germany Origin EGE Elektronik Vietnam ID No: Z01076
Type: SLG  3-2 CABLE  M12 PLUG 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AR22F0L-10E3R
Push-Button Switch 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AR22F0L-10E3R
Push-Button Switch 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AR22F0L-10G
Push-Button Switch 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AR22F0L-10G3G
Push-Button Switch 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AR22VOR-01R
Push-Button Switch 
100% Japan Origin Fuji Vietnam Model: AH164-P2B11
Push-Button Switch 
100% France Origin Crouzet Vietnam 88970109
CROUZET Millenium 3 USB Programming Cable
100% Korea Origin Fine Suntronix Vietnam VSF30-12
Power Supply
100% Germany Origin  Braun Vietnam Model: D224.11S2U1M
Speed monitor
100% USA Origin GE Motor Vietnam Art number: 5KC36LN18J
Motor 
100% USA Origin Dwyer Vietnam RHP-3M22
Dwyer Humidity / Temperature Transmitter
100% Japan Origin  Sanko Vietnam SP-3300D SANKO Digital Coating Thickness Meter

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây