temposonics®-r-series-rhm0160mk151s2b6100-mts-sensor-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng Gefran Vietnam,IFM Vietnam,Kyungjin Blower Vietnam,MTS Sensor Vietnam,MOXA Vietnam,NorthstarVietnam,PCE Instrument Vietnam,Saimo Vietnam,Trimble Vietnam,Woosung Magnet Vietnam

100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PC-M-0400-0-000X-000X-0-0
Position sensor ; PC-M-0400000X000X00
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PC-M-0100-0-000X-000X-0-0
Position sensor ; PC-M0100000 X000X00
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: TD2831
Description: Temperature Transmitter with Display
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: EVT064
Description: Female cordset
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: LR7020
Description: Continuous level sensor
100% Korea Origin Kyungjin Blower Vietnam Model: AC-150B
Cross Flow Cooling Fan (208v-250v/50/60hz/1phase
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: NPort W2150A-EU
1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11a/b/g/n WLAN?EU band, 12-48 VDC, 0 to 55℃, W/Adaptor 
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: RHM0350MK151S2B6100
Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: RHM0160MK151S2B6100
Temposonics® R-Series
100% USA Origin NorthstarVietnam HT51024LJ06CV1A
(H51024LJ06CV is obselete) Encoder
100% UK  Origin PCE Instrument Vietnam Code: Viscolite d15
Viscosimeter Viscolite d15
100% Australia Origin Saimo Vietnam Model: PLR 9363-LS-300kg
Load Cell
100% USA Origin Trimble Vietnam Code: 58957-05-INT
5m TNC-TNC Antenna Cable
100% USA Origin Trimble Vietnam Code: 77911-08
Trimble BD982,RTK REFERENCE/ROVER
GPS/GLONASS/GIOVE (Single Antenna Enabled)
100% USA Origin Trimble Vietnam Code: 115000-50-INT
Trimble Zephyr 3 Base Antenna
100% USA Origin Trimble Vietnam Code: 105000-50-INT
Trimble Zephyr 3 Rover Antenna
100% Korea Origin Woosung Magnet Vietnam Model: WLM-130
Scrap Sifting Magnet

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây