ultrason-x™-4-speaker-bird-deterrent-system-–-may-duoi-chim-ultrason-x™-4-loa-ans-ha-noi.png

The Ultrason X is the world’s first ultrasonic repeller specifically designed for year-round use in outdoors and semi-enclosed areas. The unit operates by creating soundwaves that are above the range of most humans’ hearing, effectively getting rid of birds while maintaining a comfortable environment for people. This electronic bird repeller is ideal for gas stations, parking lots, warehouses, patios, and more!

Covers up to 3,600 sq. ft.

Ultrason X là máy phát siêu âm đầu tiên trên thế giới được thiết kế đặc biệt để sử dụng quanh năm ở khu vực ngoài trời và bán kín. Thiết bị này hoạt động bằng cách tạo ra các sóng âm thanh mà con người không nghe được, giúp xua đuổi chim một cách hiệu quả trong khi vẫn duy trì môi trường thoải mái cho mọi người. Máy đuổi chim bằng điện này dùng tốt nhất ở các trạm gas, bãi đậu xe, kho,…

Phạm vi bao phủ lên đến 3,600 ft2.