uni-probe-lb-490-11-level-evaluation-unit-scintillation-counter-crystal-nai-50-50-47678-110-berthold-vietnam.png

ANS là đại lý các hãng HELUKABEL Vietnam,Hilscher Vietnam,Berthold Vietnam,Fema Controls Honeywell Vietnam,Thermal Wire and Cable, LLC Vietnam,Leuze Vietnam,

100% Germany Origin HELUKABEL Vietnam 16370
HELUKABEL F-CY-OZ 2x1 mm² gray
100% Germany Origin HELUKABEL Vietnam 16051
HELUKABEL F-CY-OZ (LiY-CY) 2x1 mm² gray
100% Germany Origin Hilscher Vietnam NT 50-RS-EN
1750.110
netTAP 50 RS 232/422/485 - Ethernet
100% Germany Origin Berthold Vietnam 47678-110
Uni-Probe LB 490-11 ; Level Evaluation Unit
Scintillation counter: crystal NaI 50/50
100% Germany Origin Berthold Vietnam 47678-150
Uni-Probe LB 490-11 ; Level Evaluation Unit
100% Germany Origin Fema Controls Honeywell Vietnam DCMV25
PRESSURE SWITCH 4-25 BAR
100% USA Origin Thermal Wire and Cable, LLC Vietnam MODEL: 538-16TFLM-9
(500 meters) 16 AWG stranded MTG Oil
resistant lead wire 600V 450C (842F)
White/Red ; 500M= 1,640.00 FEET
100% USA Origin Thermal Wire and Cable, LLC Vietnam MODEL: 538-16TFLM-9
(500 meters) 16 AWG stranded MTG Oil
resistant lead wire 600V 450C (842F)
White/Red ; 500M= 1,640.00 FEET
100% Germany Origin Leuze Vietnam Replaced by: RK18B.T2/4P-M12
(RK 18/4 DL.45) Autocollimated 
100% Germany Origin Leuze Vietnam Replaced by: PRK25C.D1/4P-M12
(PRK 25B/66.31.03-S12) Polarized retro-reflective photoelectric sensor
100% Germany Origin Leuze Vietnam Replaced by: PRK25C.D1/2N-M12
(PRK 25B/66.31.03-S12) Polarized retro-reflective photoelectric sensor
100% Germany Origin Leuze Vietnam Replaced by: LS46C-M12
(LSSR 46B-S12) Throughbeam photoelectric sensor transmitter
100% Germany Origin Leuze Vietnam PRK 8/44-S12
Polarized retro-reflective photoelectric sensor 
100% Germany Origin Leuze Vietnam PRKL 8/24.91-S12
Polarised Retro-reflective 
100% Germany Origin Leuze Vietnam HRT 46B/66-S12
Diffuse infrared P.E. sensor with mech

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây