amt-toolkit-artesis-vietnam-ans-hanoi.png
 AMT Toolkit AMT Smart with limited license (50 reports)  AMT Toolkit là hệ thống cầm tay kiểm tra thiết bị được vận hành bởi motor, hỗ trợ xuất report tự động báo cáo tình trạng motor như lỗi hiện có (cơ điện và cơ khí), dự đoán thời gian máy hỏng, đưa ra giải pháp khắc phục.
Thiết bị độc đáo này có khả năng kiểm tra motor 3 pha và máy phát (cũng như các thiết bị điều khiển) cho tất cá các dung lượng điện năng khác nhau để chỉ rõ tình trạng motor hiện tại.
Thời lượng kiểm tra máy khoảng 1 tiếng, cho ra 5-7 bài test trong 1 ngày. Báo cáo sẽ được xuất sau mỗi lần test máy. 
AMT Full with unlimited license

 

 AMT Toolkit Artesis VietNam ANS HaNoi