mo-dun-chuyen-doi-tin-hieu-dong-dien-cho-plc-code-301780-hang-pilz-vietnam.png

Mô đun chuyển đổi tín hiệu dòng điện cho PLC : Code: 301780, Part Type: PSS SB 3006-3 ETH-2, hãng Pilz VietNam