modun-io-link-epixxxx-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Modun IO-Link EPIxxxx BECKHOFF Vietnam

Beckhoff EPIxxxx Modun IO-Link (ngành công nghiệp): EPIxxxx

Hệ thống truyền thông IO-Link đã có mặt trên toàn thế giới từ năm 2013 như một tiêu chuẩn quốc tế theo IEC 61131-9. Dựa trên tiêu chuẩn này, Beckhoff cung cấp một loạt các mô-đun hộp IO-Link (thiết bị) ở IP 67 để thiết lập các kết nối điểm-điểm hiệu quả về chi phí trực tiếp tại hiện trường. Ngoài ra, có sẵn một loạt các kết nối chính ở IP 20 và IP 67.

Beckhoff  EPI1008-0001

IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M8, screw-type

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Modun IO-Link beckhoff, IO-Link box beckhoff, Mô-đun Beckhoff

Beckhoff  EPI1008-0001 Comtrol

IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M8, screw-type
Comtrol: IOLB-8008

Beckhoff  EPI1008-0002

IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI1008-0002 Comtrol

IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M12, screw-type
Comtrol: IOLB-8018

Beckhoff  EPI1809-0021

IO-Link box, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M8, screw-type

Beckhoff  EPI1809-0022

IO-Link box, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 0 … 20ms
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI2008-0001

IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A
I/O connection with connector M8, screw-type

Beckhoff  EPI2008-0001 Comtrol

IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A
I/O connection with connector M8, screw-type
Comtrol: IOLB-8108

Beckhoff  EPI2008-0002

IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI2008-0002 Comtrol

IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A
I/O connection with connector M12, screw-type
Comtrol: IOLB-8118

Beckhoff  EPI2338-0001

IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, filter 0 … 20ms
or output 24 V DC, IMAX = 0.5 A, freely configurable
I/O connection with connector M8, screw-type

Beckhoff  EPI2338-0001 Comtrol

IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, filter 0 … 20ms
or output 24 V DC, IMAX = 0.5 A, freely configurable
I/O connection with connector M8, screw-type
Comtrol: IOLB-8308

Beckhoff  EPI2338-0002

IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, filter 0 … 20ms,
or output 24 V DC, IMAX = 0.5 A, freely configurable
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI2338-0002 Comtrol

IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, filter 0 … 20ms,
or output 24 V DC, IMAX = 0.5 A, freely configurable
I/O connection with connector M12, screw-type
Comtrol: IOLB-8318

Beckhoff  EPI2339-0021

IO-Link Box, 16 digital inputs 24 VDC, filter 0 … 20ms, or output 24 V DC,
IMAX = 0.5A (? 4 A), freely configurable
I/O connection with connector M8, screw-type

Beckhoff  EPI2339-0022

IO-Link box, 16 digital inputs 24 V DC, filter 0 … 20ms,
or output 24 V DC, IMAX = 0.5 A (? 4 A),
freely configurable, I/O connection with connector M12, screw-type

EPI2809-0021

IO-Link box, 16 digital outputs, 24 V DC, IMAX = 0.5 A (? 4 A)
I/O connection with connector M8, screw-type

Beckhoff  EPI2809-0022

IO-Link box, 16 digital outputs, 24 V DC, IMAX = 0.5 A (? 4 A)
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI3174-0002

IO-Link box, 4 analog differential inputs -10...+10 V
or 0/4...20 mA, parameterisable, 16 bit
I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI3174-0002 Comtrol

IO-Link box, 4 analog differential inputs -10...+10 V
or 0/4...20 mA, parameterisable, 16 bit
I/O connection with connector M12, screw-type
Comtrol: IOLB-7014

Beckhoff  EPI4374-0002

IO-Link box, 2 analog inputs -10...+10 V or 0/4...20 mA,
2 analog outputs -10...+10 V or 0/4...20 mA,
parameterisable, 16 bit, I/O connection with connector M12, screw-type

Beckhoff  EPI4374-0002 Comtrol

IO-Link box, 2 analog inputs -10...+10 V or 0/4...20 mA,
2 analog outputs -10...+10 V or 0/4...20 mA,
parameterisable, 16 bit, I/O connection with connector M12, screw-type
Control: IOLB-7214

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam