plc-voi-man-hinh-graphic-hmi-va-i-o-tich-hop-man-hinh-hien-thi-tich-hop-plc-2-trong-1-unitronics-viet-nam-dai-ly-hang-unitronics-tai-viet-nam-ans-hanoi-3.png

Vision570™- Programmable Logic Controller + Built-in Elegant HMI

PLC với màn hình Graphic HMI và I/O tích hợp , Màn hình hiển thị tích hợp PLC 2 trong 1, Unitronics Việt Nam, đại lý hãng Unitronics tại Việt Nam, ANS HaNoi