positioner-tzidc-v18345-1020221001-abb-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng ABB Vietnam,ADFweb Vietnam,Akorm Vietnam,Bently Nevada Vietnam,Daesan Innotec Vietnam,FAIRCHILD Vietnam,Fomotech Vietnam,Gessmann  Vietnam,Hioki Vietnam,Honeywell Vietnam,IMO Vietnam,

100% USA Origin ABB Vietnam TZIDC-V18345-1020221001
Positioner
100% USA Origin ABB Vietnam TZIDC-V18345-2020521001
Positioner
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code: HD67673–MSTP-A1
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code: HD67029-B2-485-20
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code: AC34012
Description : Power Supply
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code: APW020
Description : Power Supply
100% Korea Origin Akorm Vietnam Model: SCONI-1000-25NX
Input: 4~20mA DC (Multi) ; AL-1.2(H), AL-3.4(L)
Output 1 : 4~20mA DC ; Output 2 : None
Range : 0.0~100.0 ; Power : AC85~264V
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330130-080-00-00
3300 XL 8 mm Extension Cable 
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330173-00-02-20-02-05
3300 5mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330173-00-04-20-02-05
3300 5mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330103-00-03-90-12-05
3300 XL 8 mm Probe
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330106-05-30-10-02-00
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330180-51-00
3300 XL Proximitor Sensor
100% Korea Origin Daesan Innotec Vietnam Model: EDSM-1S
Electric chain hoist 
100% US Origin FAIRCHILD Vietnam Model: 15462U
precision regulator
100% Taiwan Origin Fomotech Vietnam Model: Alpha 612B
standard system ; 1 receiver + 1 transmitter
(11) single-speed + (1) I/II SELECT pushbuttons  
100% Taiwan Origin Fomotech Vietnam Model: Alpha 604B
standard system ; 1 receiver + 1 transmitter
(4) double-speed pushbuttons 
FedEx freight charges  
100% Germany Origin Gessmann  Vietnam Code: V64B1DD-01ZC+01ZC
Multi-axis controller V64 right
palm grip B1 /1 TOP+ 1 SIDE
direction 5-6 spring return 1-0-1 /with 1 OEC
direction 7-8 spring return 1-0-1 /With 1 OEC
including Cable with connector
100% Japan Origin Hioki Vietnam Model: BT3563
BATTERY HiTESTER
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model : GLAA20B
Limit switch 
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model : GLAA20A2B
Limit switch 
100% Italy Origin IMO Vietnam Code: BX80S/10-1A
Photo-Electric Area Sensor Through-Beam Emitter,
100% Italy Origin IMO Vietnam Code: BX80A/1P-1A
Photo-Electric Area Sensor Through-Beam
100% Italy Origin IMO Vietnam Code: ST86
Optical Switch Accessory Mounting  Bracket Height Matching B

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây