quạt-li-tam-splash-proof-fan-sanyo-denki-vietnam-sanyo-denki-vietnam-sanyo-denki-ans-vietnam-ans-vietnam-dại-lí-phan-hói-chính-hãng-sanyo-denki-viet-nam.png

Đạt được hiệu suất chống nước và bụi, tiết kiệm năng lượng và mức áp suất âm thanh thấp, với lưu lượng không khí cao và áp suất tĩnh. Thích hợp cho các thiết bị được sử dụng ngoài trời như các trạm thu phát thông tin di động hoặc bộ trao đổi nhiệt.

 

Splash Proof Fan_9WP0412H6001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WL0412P3J001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WL0612P4S001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WP0612G401_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WL0812P4J001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WP0812G401_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WS0812H401_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WV0812P1M001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WL0912P4J001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WS0912H401_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WP0912S401_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WV0924P1H001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WV1212P1J001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WP1212H101_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WG1212G101-E_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WS1212H101_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_109W1412H101-U_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WB1412S501_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WG5748P5G001_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WE5724K501_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9WE1724K501_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9W1TM48P4G01_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9W1TJ24P0H61_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9W1TN48P1H01_Sanyo Denki Vietnam
Splash Proof Fan_9W1TG48P0H61_Sanyo Denki Vietnam