thiet-bi-do-nhiet-do-model-hd-1300e-hang-anritsu-vietnam-ans-hanoi.png

Thiết bị đo nhiệt độ : Model: HD-1300E, hãng Anritsu VietNam ANS HaNoi