broadband-pro-4-speaker-bird-repeller-system-–-may-duoi-chim-bang-thong-rong-ans-ha-noi.png

Repel birds with multi-faceted sonic and ultrasonic sounds! The BroadBand PRO’s 4-speaker system simultaneously emits sounds that are both audible and inaudible to humans that confuse, disorient, and intimidate pest birds, keeping them away. Birds will not linger when exposed to these sounds.

Covers up to 6 acres

Đuổi chim với nhiều sóng siêu âm đa diện! Hệ thống 4 loa BroadBand PRO đồng thời phát ra âm thanh mà con người nghe được và không nghe được để gây nhầm lẫn, mất phương hướng và đe dọa những loài chim gây hại, khiến chúng tránh xa. Đuổi chim trong khu vực diện tích khoảng 6 mẫu Anh

Phạm vi bao phủ lên đến 6 mẫu Anh.