plc-voi-man-hinh-graphic-hmi-va-i-o-tich-hop-man-hinh-hien-thi-tich-hop-plc-unitronics-viet-nam-dai-ly-hang-unitronics-tai-viet-nam-ans-hanoi.png

Vision130™- Programmable Logic Controller + Integrated HMI

Palm-size, powerful programmable  logic controller (PLC) with built-in black & white LCD 2.4″ graphic display, keypad & onboard I/O configurations, expands up to 256 I/Os.

HMI

Communication

V130-33-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay   Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
V130-33-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
V130-33-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
V130-33-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485. 
V130-33-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
V130-33-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
V130-33-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
V130-33-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
V130-33-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
V130-33-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485
V130-J-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
V130-J-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
V130-J-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
V130-J-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485. 
V130-J-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
V130-J-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
V130-J-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
V130-J-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
V130-J-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
V130-J-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485

PLC với màn hình Graphic HMI và I/O tích hợp , Màn hình hiển thị tích hợp PLC Unitronics Việt Nam, đại lý hãng Unitronics tại Việt Nam, ANS HaNoi