valve-9-910-0274-08-1350-20-c12-anritsu-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng Airtec Vietnam,Anritsu Vietnam,ARCA Regler Vietnam,ASCO CO2 Vietnam,Balluff Vietnam,Dold Vietnam,E2S Vietnam,Fluke Vietnam,Gestra Flowerserve Vietnam

100% Germany Origin Airtec Vietnam 9.910.0274.08.1350-20-C12
Valve
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: HD-1200K
Thermometer ; Noted: Confirm lại code, đầu dò và máy đo phải cùng loại E hoặc K
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: S-223E-01-1-TPC1-ASP
Probe ; Noted: Confirm lại code, đầu dò và máy đo phải cùng loại E hoặc K
100% Germany Origin ARCA Regler Vietnam Code: 827A.E4-A0H-M10-RSA
Description: Positioner
100% Switzeland Origin ASCO CO2 Vietnam O/Part number: 900138  (911003)
Gas Purity Tester
Complete kit comprises:
-C02  Purity tester; - pair of Protective gloves
- Protective glasses; - Two plastic containers; - flexible Hose
100% Germany Origin Balluff Vietnam BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors
(BTL5-P1-M0500-B-S32 is obsolete)
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BG5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056633 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BH5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056460 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BH5911.03/00MF0 DC24V
Art number: 0055531 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BG5912.04/00000 DC24V
Art number: 0056402 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
Art number: 0056547 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BN3081.63/61 AC/DC24V
Art number: 0048700 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BG5924.04/61 AC/DC24V
Art number: 0059339 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BG5929.60/61 AC/DC24V
Art number: 0056182 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
Art number: 0057519 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: LG5925.48/61 AC/DC24V
Art number: 0061919 Module
100% Germany  Origin Dold Vietnam Model: LG3096.60 DC24V
Art number: 0056147 Module
100% UK Origin E2S Vietnam Model: IS-A105N-R
Alarm Sounder 
100% UK Origin E2S Vietnam Model: STExB2X10DC024BS2A1R/R
Xenon Beacon
100% USA Origin Fluke Vietnam Model : Fluke-DS701
Máy nội soi công nghiệp 
100% USA Origin Fluke Vietnam Model : Fluke-931
Máy đo tốc độ vòng quay
100% USA Origin Fluke Vietnam Model : Fluke-L206
Đèn pin treo trên nón bảo hộ
100% Germany Origin Gestra Flowerserve Vietnam Code: NRGT 26-1, 800/899 mm
Description: Level Transmitter 

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây