critter-blaster-pro®-may-xua-duoi-dong-vat-ans-ha-noi.png

Permanently eliminate pest problems with our most aggressive sonic product. Comes with a standalone control panel and four speakers. Designed for use in large outdoor areas, the Critter Blaster PRO is designed for large, remote outdoor areas and uses digitally recorded, customizable harassment sounds to repel ALL animals.

Coverage area of up to 6 acres

Loại bỏ vĩnh viễn các vấn đề dịch hại bằng những sóng siêu âm mạnh mẽ nhất. Bao gồm một bảng điều khiển độc lập và bốn loa. Critter Blaster PRO được thiết kế để sử dụng ở các khu vực ngoài trời rộng rãi, và sử dụng âm thanh quấy rối có thể tùy chỉnh đã được ghi âm kỹ thuật số để đẩy lùi TẤT CẢ các loài động vật.

Phạm vi bao phủ lên đến 6 mẫu Anh.