stainless-steel-spikes-–-rao-ngan-chim-dau-ans-ha-noi.png

Physical barriers are the most effective way to keep birds off. Wherever applied; physical barriers eliminate the ability to land and perch. Stainless Steel Spikes install easily with Special Spike Adhesive, nails, screws or ties. Prevent birds from landing anywhere! Provides 100% protection on rooftops, ledges, fences, and more! Bird-X’s Stainless Steel Bird Spikes are made of durable stainless steel, and require zero maintenance. Stainless Steel Bird Spikes provide total pest bird protection, and can last a lifetime.

Rào cản vật lý là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn chim, có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào. Hàng rào bằng thép không gỉ dễ dàng lắp đặt với keo dính đặc biệt, đinh, ốc vít hoặc dây thừng. Ngăn chặn chim hạ cánh bất cứ nơi nào! Bảo vệ 100% trên mái nhà, gờ, hàng rào, và nhiều nơi khác! Hàng rào Bird-X được làm bằng thép không gỉ bền, không cần bảo trì, bảo vệ khu vực khỏi các dịch bệnh do chim, và có thể sử dụng suốt đời.