Name of producer Model Brand
EX PROOF     Chống nổ   BARTEC FEAM VIETNAM
FLUORESCENT  Đen huỳnh quang AVC Ex deq IIC Zone 1/2-21/22 (GRP) BARTEC FEAM VIETNAM
AVC INX Ex deq IIC Zona 1/2-21/22 (STAINLESS STEEL) BARTEC FEAM VIETNAM
EVF Ex ed IIC zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVFG Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVSN Ex nA II Zone 2-22 (GRP) BARTEC FEAM VIETNAM
EXL Ex d IIB Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
HIGH INTENSITY DISCHARGE (H.I.D)                                                                Bóng đèn phóng điện cường độ cao (H.I.D) EVAC Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EWN Ex nR IIC Zone 2-22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
FLOODLIGHTS    Đèn sàn SFDE Ex d IIB+H2 Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
RCDE Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
SFDQL Ex eq II Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
SFDN Ex nR II Zone 2-22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
LED      Đèn LED EVF Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVFG Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVAC-LED Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EXL Ex d IIB Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
SFDE_LED Ex d IIB+H2 Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
INCANDESCENT    Đèn sợi đốt EVAC Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVP_100 Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
EVO_EVT_TLF Ex d IIC/IIB Zone 1/2-21/22 (ALUMINIUM) BARTEC FEAM VIETNAM
AIRCRAFT WARNING LIGHT              Đèn cảnh báo máy bay AWL Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
MIOL-LIOL Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
WEATHERPROOF   BARTEC FEAM VIETNAM
FLUORESCENT  Đen huỳnh quang EVSA BARTEC FEAM VIETNAM
OFFICE BARTEC FEAM VIETNAM
GENIUS BARTEC FEAM VIETNAM
H.I.D AND STREETLIGHTS                                                                                                                                Đèn phóng điện cường độ cao và đèn đường EW BARTEC FEAM VIETNAM
KRONOS_SAT BARTEC FEAM VIETNAM
M400 BARTEC FEAM VIETNAM
FLOODLIGHTS    Đèn sàn SFDA BARTEC FEAM VIETNAM
LED      Đèn LED STREET_LED BARTEC FEAM VIETNAM
Enclosures   BARTEC FEAM VIETNAM
ALUMINIUM   Hợp kim nhôm EJB Ex db IIB+H2 Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EJB Ex db IIB+H2 Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EJB Ex db IIB+H2 Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
GUB Ex db IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
GUA_EAHF Ex db IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EMH9 Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
ESA Ex e IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
STAINLESS STEEL  Thép không gỉ EJB_INX Ex db IIB+H2 Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EJB-UL INX Class 1 Division 1 BARTEC FEAM VIETNAM
GUB INX Ex db IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
ESX Ex e IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
GUA_EAHF Ex db IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
GRP GWR Ex e IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
GWR-CS Ex e IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
OPERATORS COMPONENTS FOR ENCLOSURES   BARTEC FEAM VIETNAM
EX D IIB HANDLES-D Ex db IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EX E IIC HANDLES-DE Ex de IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
Cable glands    Các tuyến cáp   BARTEC FEAM VIETNAM
ARMOURED CABLES    Cáp điện PAPD Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
PAP Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
PA Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
UNARMOURED CABLES    Cáp điện tử PNA Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
PNAF Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
Conduit fittings    Phụ kiện ống luồn dây điện   BARTEC FEAM VIETNAM
OPEN BENDS AND PULLING BOXES LBH_LBHF_LBHS_EKC BARTEC FEAM VIETNAM
SEALING FITTINGS AND THREE PIECES UNION EYS_EZS_EZD_BMF_BFF_RFF BARTEC FEAM VIETNAM
REDUCERS AND ADAPTORS RE_REB_REM_REN BARTEC FEAM VIETNAM
CONDUIT FITTINGS, LOCKNUTS, BUSHING, DRAIN/BREATHER VALVES PLG_NP_EM_EL_V_DL_DB BARTEC FEAM VIETNAM
S.S. FLEXIBLE PIPES TFII BARTEC FEAM VIETNAM
VAPOUTIGHT CONDULTES AND R.S. CONDUIT UNI-7683 C-L-T-X-ADPE BARTEC FEAM VIETNAM
Control stations   BARTEC FEAM VIETNAM
CONTROL STATIONS EFG Ex d IIB Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EF...3D - EF...3T Ex d IIB Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
FSC218 Ex d IIB Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EFDC Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
EFSC Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
RECEPTACLES/SOCKET & PLUGS CPSC/CPH-FSQCA/FSQC - BP-BPA Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
CPSCP/FSQCP /BP Ex d IIC Zone 1/2-21/22 BARTEC FEAM VIETNAM
Miscellaneous IT25 Earthing clamps BARTEC FEAM VIETNAM
SM2021F Electronin grounding systems BARTEC FEAM VIETNAM
ETH2-S2 Acustic signallers BARTEC FEAM VIETNAM
RERAC Flameproof electric radiators & Industrial electric heaters BARTEC FEAM VIETNAM
WEATHERPROOF CONTROL PANELS BARTEC FEAM VIETNAM