Item Code Pic  
Aluminium Pulley

Ròng rọc nhôm
22AT5/32
 
  22AT532  
 
Binder-magnetic VietNam ANS HaNoi
Timing Belt

Vành đai thời gian
10AT5/630
 
   
 
Binder-magnetic VietNam ANS HaNoi
Aluminium Pulley

Ròng rọc nhôm
70A160
 
  70AT1060  
 
Binder-magnetic VietNam ANS HaNoi
Smooth tension roller

Con lăn
M60/60
 
  M60/60-0  
 
Binder-magnetic VietNam ANS HaNoi
Timing Belt

Vành đai thời gian
50AT10/1600
 
  50 AT10 SYN  
 
Binder-magnetic VietNam ANS HaNoi