Uras-techno Vietnam, đại lý Uras-techno Vietnam, Vibrator Uras-techno, Bộ rung Uras-techno, sàn rung Uras-techno,đầm rung Uras-techno, máy dầm rung Uras-techno, máy tạo rung Uras-techno

Powder Engineering Company, Uras Techno

Đại lý Uras-techno Vietnam,Uras-techno Vietnam,Vibrator Uras-techno

GIỚI THIỆU HÃNG

Là một công ty bán hàng kỹ thuật sáng tạo,

Sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng "Powtronics" để đáp ứng các mục tiêu và nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Uras Techno là sự kế thừa của YASKAWA & CO.,LTD., được thành lập như một thực thể bán hàng độc lập khi tách khỏi Tập đoàn Điện lực Yaskawa vào năm 1960. Khi YASKAWA & CO.,LTD. Được thành lập, chủ tịch ban đầu, Hiroshi Yaskawa, đã đặt sứ mệnh chính của họ là giới thiệu máy móc điều khiển và động cơ điện độc đáo và được thiết kế tốt với thế giới. Trong số các máy móc này có Máy rung Uras và thiết bị xử lý bột và rung sử dụng Máy rung Uras.

Mảng kinh doanh chính

・Bán, xuất nhập khẩu thiết bị rung/bột.

・Thiết kế và thi công theo hợp đồng các thiết bị sản xuất và chế biến bột.

Sơ lược về sản phẩm

Vibrators

  • Standard Uras Vibrator – Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

  • Standard Single Phase Uras Vibrator – Máy Rung Uras Một Pha Tiêu Chuẩn

  • Explosion Proof Uras Vibrator - Máy rung Uras chống cháy nổ

  • High Frequency Uras Vibrator -  Máy rung cao tần Uras

  • CVC Turbine Air Vibrator - Máy rung không khí tuabin CVC

  • CVC Piston Air Vibrator - Máy rung không khí pít-tông CVC

  • CVC Single Impactor - Tác động đơn CVC

 

 

List code đặt hàng 

Standard Uras Vibrator 

 

 

 

KEE-0.5-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-1-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-2-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3.5-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-6-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-10-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-16-2B 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-23-2B 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-30-2 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-40-2 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-1.5-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-6-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-9-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-12-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-17-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-24-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-4 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-52-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-52-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-84-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-4 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-5-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-9-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-13-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-18-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-24-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-60-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-80-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-140-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-165-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-185-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-210-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-5-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-10-8C

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-20-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-32-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-54-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-85-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-135-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-170-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-210-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

Standard Single Phase Uras Vibrator

 

 

 

SEE-0.1-2 2 pole

Standard Single Phase Uras Vibrator

Máy rung Uras một pha tiêu chuẩn

Uas Techno Vietnam

SEE-0.5-2CW 2 pole

Standard Single Phase Uras Vibrator

Máy rung Uras một pha tiêu chuẩn

Uas Techno Vietnam

SEE-1-2BW 2 pole

Standard Single Phase Uras Vibrator

Máy rung Uras một pha tiêu chuẩn

Uas Techno Vietnam

SEE-2-2BW 2 pole

Standard Single Phase Uras Vibrator

Máy rung Uras một pha tiêu chuẩn

Uas Techno Vietnam

SEE-3.5-2BW 2 pole

Standard Single Phase Uras Vibrator

Máy rung Uras một pha tiêu chuẩn

Uas Techno Vietnam

High Frequency Uras Vibrator

 

 

Uas Techno Vietnam

KHE-1-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-2-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-4-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-7.5-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-12-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-16-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-22-2

High Frequency Uras Vibrator KHE 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-1-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-2-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-4-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-7.5-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

KHE-12-2T

High Frequency Uras Vibrator KHE-T 2 Pole

Máy Rung Uras Tần Số Cao KHE-T 2 Cực

Uas Techno Vietnam

Flange Mount Uras Vibrator 

 

 

Uas Techno Vietnam

KEEV-7-4 / KEEV-7-4R  4 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam

KEEV-15-4 / KEEV-15-4R  4 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam

KEEV-20-4 / KEEV-20-4R  4 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam

KEEV-8-6 / KEEV-8-6R  6 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam

KEEV-16-6 / KEEV-16-6R  6 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam

KEEV-22-6 / KEEV-22-6R  6 pole

Flange Mount Uras Vibrator 

Máy rung Uras mặt bích

Uas Techno Vietnam