Name of producer Model Eland Cable Vietnam
ARMOURED CABLE - SWA & AWA
Cáp bọc thép dây
BS5467 Eland Cable Vietnam
BS6622 Eland Cable Vietnam
BS6724 Eland Cable Vietnam
BS7835 Eland Cable Vietnam
BS EN 50267 Eland Cable Vietnam
IEC 60502 Eland Cable Vietnam
BS EN 60332-1-2 Eland Cable Vietnam
MEDIUM VOLTAGE CABLE                  Cáp điện trung thế  BS6622  Eland Cable Vietnam
BS7835 Eland Cable Vietnam
N2XSY Eland Cable Vietnam
N2XS2Y Eland Cable Vietnam
NA2XSY Eland Cable Vietnam
NA2XS2Y  Eland Cable Vietnam
N2XSEY Eland Cable Vietnam
N2XS(F)2Y Eland Cable Vietnam
N2XS(FL)2Y Eland Cable Vietnam
NA2XS(F)2Y Eland Cable Vietnam
NA2XS(FL)2Y Eland Cable Vietnam
CONTROL CABLE                                      Cáp điều khiển YY cable (YSLY)  Eland Cable Vietnam
CY cable (YSLCY) Eland Cable Vietnam
SY cable (YSLYSY) Eland Cable Vietnam
LiYCY cable Eland Cable Vietnam
LiYY cable Eland Cable Vietnam
LiHH cable Eland Cable Vietnam
LiHCH cable Eland Cable Vietnam
PVC CABLE   Eland Cable Vietnam
TWIN & EARTH CABLE                     Cáp đôi & cáp nối đất 624Y Eland Cable Vietnam
624B Eland Cable Vietnam
TRI-RATED CABLE                     Cáp ba lõi BS6231 Eland Cable Vietnam
UL758 Eland Cable Vietnam
CSA22.2 Eland Cable Vietnam
  2491X Eland Cable Vietnam
  H05V-K Eland Cable Vietnam
  H07V-K  Eland Cable Vietnam
  218-Y  Eland Cable Vietnam
  2192Y cable Eland Cable Vietnam
  309Y cable  Eland Cable Vietnam
  318Y cable  Eland Cable Vietnam
  318A cable Eland Cable Vietnam
  6381Y cable Eland Cable Vietnam
ELEVATOR FLATFORM CABLE     Cáp Thang máy H05VVH6-F Eland Cable Vietnam
    Eland Cable Vietnam
RAILWAY SIGNALLING CABLE    Cáp tín hiệu đường sắt NR/PS/SIG/00005 Eland Cable Vietnam
RAILWAY & METRO CABLE - TELECOM  Cáp viễn thông đường sắt NR/PS/TEL/00014 Eland Cable Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Eland Cable Vietnam
NR/PS/TEL/31102 Eland Cable Vietnam
NR/PS/ELP/27220 Eland Cable Vietnam
NR/PS/SIG/30060 Eland Cable Vietnam
BR1932 Eland Cable Vietnam
POWER NETWORK & LOCAL DISTRIBUTION CABLE  cáp mạng và cáp địa phương  BS7870 Eland Cable Vietnam
IEC60502 Eland Cable Vietnam
UKPN Eland Cable Vietnam
SSE Eland Cable Vietnam
WPD Eland Cable Vietnam
NPG Eland Cable Vietnam
ENW Eland Cable Vietnam
SPEN Eland Cable Vietnam
LAN Cable Cáp mạng máy tính nội bộ CAT 5E Eland Cable Vietnam
CAT 6 Eland Cable Vietnam
CAT6A Eland Cable Vietnam
CAT 7 Eland Cable Vietnam
BELDEN & ALTERNATIVE / EQUIVALENT CABLE Belden 1502R Eland Cable Vietnam
Belden 8102 Eland Cable Vietnam
Belden 8103 Eland Cable Vietnam
Belden 8104 Eland Cable Vietnam
Belden 8105 Eland Cable Vietnam
Belden 8106 Eland Cable Vietnam
Belden 8162 Eland Cable Vietnam
Belden 8163 Eland Cable Vietnam
Belden 9729 Eland Cable Vietnam
Belden 9730 Eland Cable Vietnam
Belden 8205 Eland Cable Vietnam
Belden 8442 Eland Cable Vietnam
Belden 8444NH Eland Cable Vietnam
Belden 8471 Eland Cable Vietnam
Belden 8443 Eland Cable Vietnam
Belden 8473 Eland Cable Vietnam
Belden 9740 Eland Cable Vietnam
Belden 8451 Eland Cable Vietnam
Belden 8719 Eland Cable Vietnam
Belden 8760 Eland Cable Vietnam
Belden 8761 Eland Cable Vietnam
Belden 8762 Eland Cable Vietnam
Belden 8723 Eland Cable Vietnam
Belden 8728 Eland Cable Vietnam
Belden 8777 Eland Cable Vietnam
Belden 8778 Eland Cable Vietnam
Belden 8770 Eland Cable Vietnam
Belden 9533 Eland Cable Vietnam
Belden 9534 Eland Cable Vietnam
Belden 9536 Eland Cable Vietnam
Belden 9538 Eland Cable Vietnam
Belden 9540 Eland Cable Vietnam
Belden 9541 Eland Cable Vietnam
Belden 8771 Eland Cable Vietnam
Belden 8772 Eland Cable Vietnam
Belden 8791 Eland Cable Vietnam
Belden 9302 Eland Cable Vietnam
Belden 9327 Eland Cable Vietnam
Belden 9402 Eland Cable Vietnam
Belden 9418 Eland Cable Vietnam
Belden 9515  Eland Cable Vietnam
Belden 9519  Eland Cable Vietnam
Belden 9525  Eland Cable Vietnam
Belden 8774 Eland Cable Vietnam
Belden 9207 Eland Cable Vietnam
Belden 9272 Eland Cable Vietnam
Belden 9463 Eland Cable Vietnam
Belden 9363 Eland Cable Vietnam
Belden 9365 Eland Cable Vietnam
Belden 9841 Eland Cable Vietnam
Belden 9842 Eland Cable Vietnam
Belden 9843 Eland Cable Vietnam
Belden 9501 Eland Cable Vietnam
Belden 9502 Eland Cable Vietnam
Belden 9503 Eland Cable Vietnam
Belden 9504 Eland Cable Vietnam
Belden 9506 Eland Cable Vietnam
Belden 9508 Eland Cable Vietnam
Belden 9510 Eland Cable Vietnam
Belden 9844 Eland Cable Vietnam
Belden 9927 Eland Cable Vietnam
Belden 9929 Eland Cable Vietnam
Belden 9934 Eland Cable Vietnam
Belden 9936 Eland Cable Vietnam
WELDING CABLE  Cáp hàn 0361TQ cable Eland Cable Vietnam
H01N2-D  Eland Cable Vietnam
H01N2-E cable Eland Cable Vietnam
BS638 Eland Cable Vietnam
BS EN 50525-2-81 Eland Cable Vietnam
DEFENCE STANDARD CABLE PART 4, 5 AND 6   Cáp bảo vệ Def Stan 61-12 Part 6 - Type 1 (T1) Eland Cable Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 2 (T2) Eland Cable Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 3 (T3) Eland Cable Vietnam
AUTOMOTIVE CABLES                    Cáp xe Ô tô FLRY-A Eland Cable Vietnam
FLRY-B Eland Cable Vietnam
INTRODUCING VERIFLEX® Veriflex YY LSZH (HLSH) Control Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex YY PVC (YSLY) Control Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex CY LSZH (HSLCH) Control Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex CY PVC (YSLCY) Control Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Screened Bedded LSZH (HSLHCH) Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex SY PVC (YSLYSY) Control Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Control PUR-JZ Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex 2XSLCH LSZH Servo Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable Eland Cable Vietnam
FIRE PERFORMANCE CABLE      Cáp chóng cháy Standard Fire Resistant Cable
BS7629-1 
Eland Cable Vietnam
Firetec BS 7846 Impact Power Cable Eland Cable Vietnam
Firetec BS 7846 Power Cable Eland Cable Vietnam
Firetec Single Core Cable Eland Cable Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E30 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E90 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E30 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E90 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable Eland Cable Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable Eland Cable Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable Eland Cable Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable Eland Cable Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30 Eland Cable Vietnam
Tubesafe Cable Eland Cable Vietnam
MARINE & OFFSHORE CABLE   Cáp ngoài khơi 657TQ Type SW4 cables Eland Cable Vietnam
6571TQ Type SW4 cables Eland Cable Vietnam
658Q Type SW4 cables Eland Cable Vietnam
BFOU cables Eland Cable Vietnam
RFOU cables Eland Cable Vietnam
P15 UX earth cables Eland Cable Vietnam
INSTRUMENTATION CABLE        Cáp dành cho thiết bị đo BS5308 Part 1 and Part 2 Cables Eland Cable Vietnam
BS EN 50288-7 Cables Eland Cable Vietnam
NF M87-202 Cables Eland Cable Vietnam
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) cables     Cáp không chứa halogen và ít sinh ra khói khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS7835 XLPE LSZH 6.35/11 (12)kV Cable Eland Cable Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable Eland Cable Vietnam
6491B / H07Z-R Cable Eland Cable Vietnam
6381B Cable Eland Cable Vietnam
318-B / H05Z1Z1-F Cable Eland Cable Vietnam
BS8436 LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS7211 624-B Twin and Earth LSZH Cable Eland Cable Vietnam
H07ZZ-F Cable Eland Cable Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM Mica SWA XLPE LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM Mica SWA XLPE LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM SWA Silicone LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM SWA Silicone LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Silicone LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Silicone LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Mica XLPE LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Mica XLPE LSZH Cable Eland Cable Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
NR/PS/ELP/00008 25/44kV LSZH Cable Eland Cable Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Copper Trackside LSZH Cable Eland Cable Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Armoured Copper Trackside LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Screening Conductor LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Class 2 LSZH Signalling Power Supply Cable Eland Cable Vietnam
Aluminium Concentric BS 7870 LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Aluminium Split Concentric BS 7870 LSZH Cable Eland Cable Vietnam
SY LSZH Control Flexible Cable Eland Cable Vietnam
NF M 87 - 202 EGSF Eland Cable Vietnam
NF M 87 - 202 EISF Eland Cable Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H LSZH Cable Eland Cable Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H SWAH LSZH Cable Eland Cable Vietnam
DeviceNet LSZH SWB Cable Eland Cable Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable Eland Cable Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable Eland Cable Vietnam
LiHCH Cable-old Eland Cable Vietnam
LiHH Cable Eland Cable Vietnam
RZ1-K Cable Eland Cable Vietnam
Cat 5E 25 Pair UTP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Cat 5E FTP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Cat 5E UTP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Cat 5E UTP SWA LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Cat 6 UTP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
8471 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8723 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8723 600V LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8760 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8471 600V LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
760 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8761 600V LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8762 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
8762 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9501 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9502 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9502 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9504 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9841 LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9842 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cable Vietnam
9841 SWA LSZH Alternative Cable Eland Cable Vietnam
KNX/EIB Cable Eland Cable Vietnam
NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
N2XRH Cable Eland Cable Vietnam
J-H(st)H FRNC Eland Cable Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30 Eland Cable Vietnam
YMz1K mbzh Cable Eland Cable Vietnam
Ymz1K mbzh flex cable Eland Cable Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 12/20kv Eland Cable Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 18/30kV Eland Cable Vietnam
Z1G-YMz1Kas mbzh cable Eland Cable Vietnam
Z10-YMz1Kas mbzh cable Eland Cable Vietnam
ALUMINIUM CONDUCTORS AAC–ASTM-B Eland Cable Vietnam
AAAC–ASTM-B Eland Cable Vietnam
ACSR–ASTM-B Eland Cable Vietnam
BUS CABLE Cáp cho xe buýt Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable Eland Cable Vietnam
KNX/EIB Cable Eland Cable Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable Eland Cable Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable Eland Cable Vietnam
Profinet PUR Cable Eland Cable Vietnam
HIGH VOLTAGE CABLE                   Cáp điện cao thế 2XS(F)2Y Eland Cable Vietnam
2XS(FL)2Y Eland Cable Vietnam
A2XS(F)2Y Eland Cable Vietnam
A2XS(FL)2Y Eland Cable Vietnam
  Loose Tube Internal/External Fibre Optic Cable (max 24F) Eland Cable Vietnam
Loose Tube Steel Tape Armoured Fibre Optic Cable Eland Cable Vietnam
Loose Tube Steel Wire Armoured Fibre Optic Cable Eland Cable Vietnam
Tight Buffered Internal/External Fibre Optic Cable Eland Cable Vietnam
PUR CABLE Veriflex Control PUR-JZ Cable Eland Cable Vietnam
Screened Polyurethane Cable Eland Cable Vietnam
Powerchain PUR Cable Eland Cable Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable Eland Cable Vietnam
CRANE CABLE                                                 Cáp cẩu trục YSLTOE cable Eland Cable Vietnam
NSHTOU cable Eland Cable Vietnam
(N)SHTOU cable Eland Cable Vietnam
(N)SHTOU PUR cable Eland Cable Vietnam
(N)GRDGOU cable Eland Cable Vietnam
TRI-RATED CABLE      Cáp ba lõi BS6231 / UL758 / CSA22.2 Eland Cable Vietnam
RUBBER FLEXIBLE CABLE              Cáp cao su linh hoạt H01N2-D / H01N2-E cables  Eland Cable Vietnam
H07BN-4-F cables  Eland Cable Vietnam
H07RN-F cables  Eland Cable Vietnam
H07RN-8-F cables  Eland Cable Vietnam
H07ZZ-F cables  Eland Cable Vietnam
NSHOU cables  Eland Cable Vietnam
NSSHOU cables  Eland Cable Vietnam
NSSCHOU cables  Eland Cable Vietnam
NSGAFÖU cables  Eland Cable Vietnam
NSHXAFÖ cables  Eland Cable Vietnam
NSHTÖU cables  Eland Cable Vietnam
0361TQ cables  Eland Cable Vietnam
Coil end lead Type 4 Eland Cable Vietnam
SOLAR CABLE                                    Cáp năng lượng mặt trời Photovoltaic PV H1Z2Z2-K Cable Eland Cable Vietnam
NAYY-J / NAYY-O Cable Eland Cable Vietnam
RV-K Cable Eland Cable Vietnam
N2XY IEC 60502-1 XLPE PVC 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
NA2XY Aluminium Conductor XLPE PVC 0.6/1kV Cable Eland Cable Vietnam
NA2XSY Aluminium Conductor XLPE PVC - 18/30 (36)kV Cable Eland Cable Vietnam
Bare Copper Conductor Eland Cable Vietnam
FIXED WIRING CABLE                               Cáp dây cố định 6491X Eland Cable Vietnam
6491B Eland Cable Vietnam
6181Y Eland Cable Vietnam
Twin & Earth (BS6004 / BS7211) Eland Cable Vietnam
SWA (BS5467 / BS6724) Eland Cable Vietnam
AWA (BS5467 / BS6724) Eland Cable Vietnam
NYY Eland Cable Vietnam
RV-K Eland Cable Vietnam
COAXIAL CABLES                          Cáp đồng trục CT Coaxial Cable Eland Cable Vietnam
RG Coaxial Cable Eland Cable Vietnam
URM Coaxial Cable Eland Cable Vietnam
Coaxial BT3002 16 Way / 8 Way Cable Eland Cable Vietnam
Coaxial RA7000 Equivalent Cable Eland Cable Vietnam
TELEPHONE CABLE                                    Cáp điện thoại  CW1308 Eland Cable Vietnam
CW1308B Eland Cable Vietnam
CW1128 Eland Cable Vietnam
CW1128/1198 Eland Cable Vietnam
CW1423 Eland Cable Vietnam
J-Y(st)Y Eland Cable Vietnam
HIGH TEMPERATURE CABLE                          Cáp sử dụng trong nhiệt độ cao High Temperature Silicone SIAF/GL Cable Eland Cable Vietnam
Tri-rated Cable - BS6231 / UL758 / CSA22.2 Eland Cable Vietnam
High Temperature BS EN 50525-2-41 Silicone Cable Eland Cable Vietnam
Intemp 250 (Generally to BS G210) Cable Eland Cable Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable Eland Cable Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable Eland Cable Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable Eland Cable Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable Eland Cable Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable Eland Cable Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable Eland Cable Vietnam
SiF Silicone 180 Cable Eland Cable Vietnam
AIRFIELD LIGHTING CABLES 2kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE HDPE Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable Eland Cable Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PVC Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE HDPE Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable Eland Cable Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PVC Cable Eland Cable Vietnam
INDUSTRIAL CABLE                       Cáp công nghiệp Powerchain PUR Cable Eland Cable Vietnam
Powerchain CY Cable Eland Cable Vietnam
Powerchain CP Cable Eland Cable Vietnam
Eland Powerchain Cable Eland Cable Vietnam
LiYY Cable Eland Cable Vietnam
LiYCY Cable Eland Cable Vietnam
LiHCH Cable Eland Cable Vietnam
Servo Cable CP Eland Cable Vietnam
Screened Polyurethane Cable Eland Cable Vietnam
YSLY 0.6/1kV Black Cable Eland Cable Vietnam
YSLYCY 0.6/1kV Black Cable Eland Cable Vietnam
SiF Silicone 180 Cable Eland Cable Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable Eland Cable Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable Eland Cable Vietnam
H05RR-F Cable Eland Cable Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable Eland Cable Vietnam
2491X / H05V-K / H07V-K Cable Eland Cable Vietnam