Name of producer Model Eland Cables Vietnam
ARMOURED CABLE - SWA & AWA
Cáp bọc thép 
BS5467 Eland Cables Vietnam
BS6622 Eland Cables Vietnam
BS6724 Eland Cables Vietnam
BS7835 Eland Cables Vietnam
BS EN 50267 Eland Cables Vietnam
IEC 60502 Eland Cables Vietnam
BS EN 60332-1-2 Eland Cables Vietnam
MEDIUM VOLTAGE CABLE                  Cáp điện trung thế  BS6622  Eland Cables Vietnam
BS7835 Eland Cables Vietnam
N2XSY Eland Cables Vietnam
N2XS2Y Eland Cables Vietnam
NA2XSY Eland Cables Vietnam
NA2XS2Y  Eland Cables Vietnam
N2XSEY Eland Cables Vietnam
N2XS(F)2Y Eland Cables Vietnam
N2XS(FL)2Y Eland Cables Vietnam
NA2XS(F)2Y Eland Cables Vietnam
NA2XS(FL)2Y Eland Cables Vietnam
CONTROL CABLE                                      Cáp điều khiển YY cable (YSLY)  Eland Cables Vietnam
CY cable (YSLCY) Eland Cables Vietnam
SY cable (YSLYSY) Eland Cables Vietnam
LiYCY cable Eland Cables Vietnam
LiYY cable Eland Cables Vietnam
LiHH cable Eland Cables Vietnam
LiHCH cable Eland Cables Vietnam
PVC CABLE   Eland Cables Vietnam
TWIN & EARTH CABLE                     Cáp đôi & cáp nối đất 624Y Eland Cables Vietnam
624B Eland Cables Vietnam
TRI-RATED CABLE                     Cáp ba lõi BS6231 Eland Cables Vietnam
UL758 Eland Cables Vietnam
CSA22.2 Eland Cables Vietnam
  2491X Eland Cables Vietnam
  H05V-K Eland Cables Vietnam
  H07V-K  Eland Cables Vietnam
  218-Y  Eland Cables Vietnam
  2192Y cable Eland Cables Vietnam
  309Y cable  Eland Cables Vietnam
  318Y cable  Eland Cables Vietnam
  318A cable Eland Cables Vietnam
  6381Y cable Eland Cables Vietnam
ELEVATOR FLATFORM CABLE     Cáp kéo trong Thang máy H05VVH6-F Eland Cables Vietnam
    Eland Cables Vietnam
RAILWAY SIGNALLING CABLE    Cáp Báo tín hiệu trong đường sắt NR/PS/SIG/00005 Eland Cables Vietnam
RAILWAY & METRO CABLE - TELECOM  Cáp viễn thông đường sắt NR/PS/TEL/00014 Eland Cables Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Eland Cables Vietnam
NR/PS/TEL/31102 Eland Cables Vietnam
NR/PS/ELP/27220 Eland Cables Vietnam
NR/PS/SIG/30060 Eland Cables Vietnam
BR1932 Eland Cables Vietnam
POWER NETWORK & LOCAL DISTRIBUTION CABLE  cáp điện BS7870 Eland Cables Vietnam
IEC60502 Eland Cables Vietnam
UKPN Eland Cables Vietnam
SSE Eland Cables Vietnam
WPD Eland Cables Vietnam
NPG Eland Cables Vietnam
ENW Eland Cables Vietnam
SPEN Eland Cables Vietnam
LAN Cable Cáp LAN CAT 5E Eland Cables Vietnam
CAT 6 Eland Cables Vietnam
CAT6A Eland Cables Vietnam
CAT 7 Eland Cables Vietnam
BELDEN & ALTERNATIVE / EQUIVALENT CABLE Cáp điều khiển Belden 1502R Eland Cables Vietnam
Belden 8102 Eland Cables Vietnam
Belden 8103 Eland Cables Vietnam
Belden 8104 Eland Cables Vietnam
Belden 8105 Eland Cables Vietnam
Belden 8106 Eland Cables Vietnam
Belden 8162 Eland Cables Vietnam
Belden 8163 Eland Cables Vietnam
Belden 9729 Eland Cables Vietnam
Belden 9730 Eland Cables Vietnam
Belden 8205 Eland Cables Vietnam
Belden 8442 Eland Cables Vietnam
Belden 8444NH Eland Cables Vietnam
Belden 8471 Eland Cables Vietnam
Belden 8443 Eland Cables Vietnam
Belden 8473 Eland Cables Vietnam
Belden 9740 Eland Cables Vietnam
Belden 8451 Eland Cables Vietnam
Belden 8719 Eland Cables Vietnam
Belden 8760 Eland Cables Vietnam
Belden 8761 Eland Cables Vietnam
Belden 8762 Eland Cables Vietnam
Belden 8723 Eland Cables Vietnam
Belden 8728 Eland Cables Vietnam
Belden 8777 Eland Cables Vietnam
Belden 8778 Eland Cables Vietnam
Belden 8770 Eland Cables Vietnam
Belden 9533 Eland Cables Vietnam
Belden 9534 Eland Cables Vietnam
Belden 9536 Eland Cables Vietnam
Belden 9538 Eland Cables Vietnam
Belden 9540 Eland Cables Vietnam
Belden 9541 Eland Cables Vietnam
Belden 8771 Eland Cables Vietnam
Belden 8772 Eland Cables Vietnam
Belden 8791 Eland Cables Vietnam
Belden 9302 Eland Cables Vietnam
Belden 9327 Eland Cables Vietnam
Belden 9402 Eland Cables Vietnam
Belden 9418 Eland Cables Vietnam
Belden 9515  Eland Cables Vietnam
Belden 9519  Eland Cables Vietnam
Belden 9525  Eland Cables Vietnam
Belden 8774 Eland Cables Vietnam
Belden 9207 Eland Cables Vietnam
Belden 9272 Eland Cables Vietnam
Belden 9463 Eland Cables Vietnam
Belden 9363 Eland Cables Vietnam
Belden 9365 Eland Cables Vietnam
Belden 9841 Eland Cables Vietnam
Belden 9842 Eland Cables Vietnam
Belden 9843 Eland Cables Vietnam
Belden 9501 Eland Cables Vietnam
Belden 9502 Eland Cables Vietnam
Belden 9503 Eland Cables Vietnam
Belden 9504 Eland Cables Vietnam
Belden 9506 Eland Cables Vietnam
Belden 9508 Eland Cables Vietnam
Belden 9510 Eland Cables Vietnam
Belden 9844 Eland Cables Vietnam
Belden 9927 Eland Cables Vietnam
Belden 9929 Eland Cables Vietnam
Belden 9934 Eland Cables Vietnam
Belden 9936 Eland Cables Vietnam
WELDING CABLE  Cáp hàn 0361TQ cable Eland Cables Vietnam
H01N2-D  Eland Cables Vietnam
H01N2-E cable Eland Cables Vietnam
BS638 Eland Cables Vietnam
BS EN 50525-2-81 Eland Cables Vietnam
DEFENCE STANDARD CABLE PART 4, 5 AND 6   Cáp bảo vệ Def Stan 61-12 Part 6 - Type 1 (T1) Eland Cables Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 2 (T2) Eland Cables Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 3 (T3) Eland Cables Vietnam
AUTOMOTIVE CABLES                    Dây cáp trong Ô tô FLRY-A Eland Cables Vietnam
FLRY-B Eland Cables Vietnam
INTRODUCING VERIFLEX® Veriflex YY LSZH (HLSH) Control Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex YY PVC (YSLY) Control Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex CY LSZH (HSLCH) Control Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex CY PVC (YSLCY) Control Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Screened Bedded LSZH (HSLHCH) Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex SY PVC (YSLYSY) Control Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Control PUR-JZ Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex 2XSLCH LSZH Servo Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable Eland Cables Vietnam
FIRE PERFORMANCE CABLE      Cáp chóng cháy Standard Fire Resistant Cable
BS7629-1 
Eland Cables Vietnam
Firetec BS 7846 Impact Power Cable Eland Cables Vietnam
Firetec BS 7846 Power Cable Eland Cables Vietnam
Firetec Single Core Cable Eland Cables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E30 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E90 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E30 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E90 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable Eland Cables Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable Eland Cables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable Eland Cables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable Eland Cables Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30 Eland Cables Vietnam
Tubesafe Cable Eland Cables Vietnam
MARINE & OFFSHORE CABLE   Cáp trên biển và cáp tàu 657TQ Type SW4 cables Eland Cables Vietnam
6571TQ Type SW4 cables Eland Cables Vietnam
658Q Type SW4 cables Eland Cables Vietnam
BFOU cables Eland Cables Vietnam
RFOU cables Eland Cables Vietnam
P15 UX earth cables Eland Cables Vietnam
INSTRUMENTATION CABLE        Cáp Nối với thiết bị đo BS5308 Part 1 and Part 2 Cables Eland Cables Vietnam
BS EN 50288-7 Cables Eland Cables Vietnam
NF M87-202 Cables Eland Cables Vietnam
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) cables     Cáp không chứa halogen và ít sinh ra khói khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS7835 XLPE LSZH 6.35/11 (12)kV Cable Eland Cables Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable Eland Cables Vietnam
6491B / H07Z-R Cable Eland Cables Vietnam
6381B Cable Eland Cables Vietnam
318-B / H05Z1Z1-F Cable Eland Cables Vietnam
BS8436 LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS7211 624-B Twin and Earth LSZH Cable Eland Cables Vietnam
H07ZZ-F Cable Eland Cables Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM Mica SWA XLPE LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM Mica SWA XLPE LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM SWA Silicone LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM SWA Silicone LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Silicone LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Silicone LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Mica XLPE LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Mica XLPE LSZH Cable Eland Cables Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
NR/PS/ELP/00008 25/44kV LSZH Cable Eland Cables Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Copper Trackside LSZH Cable Eland Cables Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Armoured Copper Trackside LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Screening Conductor LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Class 2 LSZH Signalling Power Supply Cable Eland Cables Vietnam
Aluminium Concentric BS 7870 LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Aluminium Split Concentric BS 7870 LSZH Cable Eland Cables Vietnam
SY LSZH Control Flexible Cable Eland Cables Vietnam
NF M 87 - 202 EGSF Eland Cables Vietnam
NF M 87 - 202 EISF Eland Cables Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H LSZH Cable Eland Cables Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H SWAH LSZH Cable Eland Cables Vietnam
DeviceNet LSZH SWB Cable Eland Cables Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable Eland Cables Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable Eland Cables Vietnam
LiHCH Cable-old Eland Cables Vietnam
LiHH Cable Eland Cables Vietnam
RZ1-K Cable Eland Cables Vietnam
Cat 5E 25 Pair UTP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Cat 5E FTP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Cat 5E UTP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Cat 5E UTP SWA LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Cat 6 UTP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
8471 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8723 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8723 600V LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8760 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8471 600V LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
760 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8761 600V LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8762 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
8762 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9501 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9502 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9502 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9504 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9841 LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9842 LSZH 600V Alternative Cable Eland Cables Vietnam
9841 SWA LSZH Alternative Cable Eland Cables Vietnam
KNX/EIB Cable Eland Cables Vietnam
NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
N2XRH Cable Eland Cables Vietnam
J-H(st)H FRNC Eland Cables Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30 Eland Cables Vietnam
YMz1K mbzh Cable Eland Cables Vietnam
Ymz1K mbzh flex cable Eland Cables Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 12/20kv Eland Cables Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 18/30kV Eland Cables Vietnam
Z1G-YMz1Kas mbzh cable Eland Cables Vietnam
Z10-YMz1Kas mbzh cable Eland Cables Vietnam
ALUMINIUM CONDUCTORS Dây dẫn nhôm AAC–ASTM-B Eland Cables Vietnam
AAAC–ASTM-B Eland Cables Vietnam
ACSR–ASTM-B Eland Cables Vietnam
BUS CABLE Cáp cho xe buýt Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable Eland Cables Vietnam
KNX/EIB Cable Eland Cables Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable Eland Cables Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable Eland Cables Vietnam
Profinet PUR Cable Eland Cables Vietnam
HIGH VOLTAGE CABLE                   Cáp điện cao thế 2XS(F)2Y Eland Cables Vietnam
2XS(FL)2Y Eland Cables Vietnam
A2XS(F)2Y Eland Cables Vietnam
A2XS(FL)2Y Eland Cables Vietnam
 FIBRE OPTIC CABLES     Cáp quang Loose Tube Internal/External Fibre Optic Cable (max 24F) Eland Cables Vietnam
Loose Tube Steel Tape Armoured Fibre Optic Cable Eland Cables Vietnam
Loose Tube Steel Wire Armoured Fibre Optic Cable Eland Cables Vietnam
Tight Buffered Internal/External Fibre Optic Cable Eland Cables Vietnam
PUR CABLE Cáp vỏ PUR Veriflex Control PUR-JZ Cable Eland Cables Vietnam
Screened Polyurethane Cable Eland Cables Vietnam
Powerchain PUR Cable Eland Cables Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable Eland Cables Vietnam
CRANE CABLE                                                 Cáp cẩu trục YSLTOE cable Eland Cables Vietnam
NSHTOU cable Eland Cables Vietnam
(N)SHTOU cable Eland Cables Vietnam
(N)SHTOU PUR cable Eland Cables Vietnam
(N)GRDGOU cable Eland Cables Vietnam
TRI-RATED CABLE      Cáp ba lõi BS6231 / UL758 / CSA22.2 Eland Cables Vietnam
RUBBER FLEXIBLE CABLE              Cáp cao su linh hoạt H01N2-D / H01N2-E cables  Eland Cables Vietnam
H07BN-4-F cables  Eland Cables Vietnam
H07RN-F cables  Eland Cables Vietnam
H07RN-8-F cables  Eland Cables Vietnam
H07ZZ-F cables  Eland Cables Vietnam
NSHOU cables  Eland Cables Vietnam
NSSHOU cables  Eland Cables Vietnam
NSSCHOU cables  Eland Cables Vietnam
NSGAFÖU cables  Eland Cables Vietnam
NSHXAFÖ cables  Eland Cables Vietnam
NSHTÖU cables  Eland Cables Vietnam
0361TQ cables  Eland Cables Vietnam
Coil end lead Type 4 Eland Cables Vietnam
SOLAR CABLE                                   Dây cáp chuyên dụng năng lượng mặt trời Photovoltaic PV H1Z2Z2-K Cable Eland Cables Vietnam
NAYY-J / NAYY-O Cable Eland Cables Vietnam
RV-K Cable Eland Cables Vietnam
N2XY IEC 60502-1 XLPE PVC 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
NA2XY Aluminium Conductor XLPE PVC 0.6/1kV Cable Eland Cables Vietnam
NA2XSY Aluminium Conductor XLPE PVC - 18/30 (36)kV Cable Eland Cables Vietnam
Bare Copper Conductor Eland Cables Vietnam
FIXED WIRING CABLE                               Cáp dây cố định 6491X Eland Cables Vietnam
6491B Eland Cables Vietnam
6181Y Eland Cables Vietnam
Twin & Earth (BS6004 / BS7211) Eland Cables Vietnam
SWA (BS5467 / BS6724) Eland Cables Vietnam
AWA (BS5467 / BS6724) Eland Cables Vietnam
NYY Eland Cables Vietnam
RV-K Eland Cables Vietnam
COAXIAL CABLES                          Cáp đồng trục CT Coaxial Cable Eland Cables Vietnam
RG Coaxial Cable Eland Cables Vietnam
URM Coaxial Cable Eland Cables Vietnam
Coaxial BT3002 16 Way / 8 Way Cable Eland Cables Vietnam
Coaxial RA7000 Equivalent Cable Eland Cables Vietnam
TELEPHONE CABLE                                    Cáp điện thoại  CW1308 Eland Cables Vietnam
CW1308B Eland Cables Vietnam
CW1128 Eland Cables Vietnam
CW1128/1198 Eland Cables Vietnam
CW1423 Eland Cables Vietnam
J-Y(st)Y Eland Cables Vietnam
HIGH TEMPERATURE CABLE                          Cáp chịu nhiệt High Temperature Silicone SIAF/GL Cable Eland Cables Vietnam
Tri-rated Cable - BS6231 / UL758 / CSA22.2 Eland Cables Vietnam
High Temperature BS EN 50525-2-41 Silicone Cable Eland Cables Vietnam
Intemp 250 (Generally to BS G210) Cable Eland Cables Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable Eland Cables Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable Eland Cables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable Eland Cables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable Eland Cables Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable Eland Cables Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable Eland Cables Vietnam
SiF Silicone 180 Cable Eland Cables Vietnam
AIRFIELD LIGHTING CABLES Cáp ÁNh sáng 2kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE HDPE Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable Eland Cables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PVC Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE HDPE Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable Eland Cables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PVC Cable Eland Cables Vietnam
INDUSTRIAL CABLE                       Cáp công nghiệp Powerchain PUR Cable Eland Cables Vietnam
Powerchain CY Cable Eland Cables Vietnam
Powerchain CP Cable Eland Cables Vietnam
Eland Powerchain Cable Eland Cables Vietnam
LiYY Cable Eland Cables Vietnam
LiYCY Cable Eland Cables Vietnam
LiHCH Cable Eland Cables Vietnam
Servo Cable CP Eland Cables Vietnam
Screened Polyurethane Cable Eland Cables Vietnam
YSLY 0.6/1kV Black Cable Eland Cables Vietnam
YSLYCY 0.6/1kV Black Cable Eland Cables Vietnam
SiF Silicone 180 Cable Eland Cables Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable Eland Cables Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable Eland Cables Vietnam
H05RR-F Cable Eland Cables Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable Eland Cables Vietnam
2491X / H05V-K / H07V-K Cable Eland Cables Vietnam