Code E V Brand
EMS28 Engine Controllers Bộ điều khiển động cơ EMS Vietnam
EMS39 Generator Controller unit Bộ điều khiển máy phát điện EMS Vietnam
EMS324 Genset Controller Unit Bộ điều khiển máy phát điện EMS Vietnam
EMS326 Generator Controller unit Bộ điều khiển máy phát điện EMS Vietnam
EMS336 Engine Controllers Bộ điều khiển động cơ EMS Vietnam
EMS339 Fuel Optimiser   EMS Vietnam
EMS344 Line Conditioning Controller Bộ điều khiển dòng EMS Vietnam
EMS353 Generator Controller unit Bộ điều khiển máy phát điện EMS Vietnam
EMS361 Generator Controller unit   EMS Vietnam
EMS362 Generator Controller unit   EMS Vietnam
EMS363 Generator Controller unit   EMS Vietnam
EMS371 Generator Controller unit   EMS Vietnam
EMS372 AMF Generator Controller Unit Bộ điều khiển máy phát điện AMF EMS Vietnam
EMS375 Power Meter with AMF & ATS Đồng hồ đo điện EMS Vietnam
EMS827 AMF Generator Controller Unit Bộ điều khiển máy phát điện AMF EMS Vietnam
EMS828 Compressor Controller Bộ điều khiển máy nén EMS Vietnam
EMS840 Remote Monitoring system Hệ thống giám sát từ xa EMS Vietnam
EMS854 AMF Generator Controller Unit Bộ điều khiển máy phát điện AMF EMS Vietnam
EMS855 AMF Generator Controller Unit   EMS Vietnam
EMS860 Generator Controller unit Bộ điều khiển máy phát điện EMS Vietnam
EMS12 Logic to RS232 Module Mô đun RS232 EMS Vietnam
EMS18 Logic to RS485 Isolated Module bộ chuyển đổ tính hiệu số sang RS485 EMS Vietnam
EMS20 Logic to optical Module bộ điều tiết nhiên liệu cấp vào máy phát điện EMS Vietnam
EMS23 Logic to ethernet Isolated Module Bộ chuyển đổi logic sang ethernet cách biệt EMS Vietnam
EMS24 Logic to USB Isolated Module Bộ chuyển đổi Logic sang USB  EMS Vietnam
EMS30 SNMP Adapter Bộ chỉnh lưu EMS Vietnam
EMS72  Fuel Probe Thăm dò nhiên liệu EMS Vietnam
EMS315 Relay Module Mô đun rơ le EMS Vietnam
EMS316 Multistart Bộ điều khiển khởi động EMS Vietnam
EMS930 I/O Expansion Module  Mô đun mở rộng I/O EMS Vietnam
EMS931 Output Expansion Module Mô đun  EMS Vietnam