Products Code Brand
SL-180B Clean Water Level Detector  Thiết bị đo mức JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
SL-232B Deep Well Water Level Detector  Thiết bị đo mức JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
SL-180C Waste Water Level Detector  Thiết bị đo mức JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Dike-type and Partial Flume-type Flowmeter Thiết bị đo lưu lượng JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Electromagnetic Flow Velocity / Direction Meter FD-10 FD-20 Thiết bị đo hướng chảy của lưu lượng JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
SD-40 Sludge Density Meter Thiết bị đo mật độ bùn JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
OD-10 Optical Dissolved Oxygen Meter Thiết bị đo độ oxy hòa tan JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
MK-210HE II Vibration Data Management System Hệ thống quản lý dữ liệu rung JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
MK-21 Vibrometer With Simple Diagnosis Function Máy đo độ rung JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
MK-64 Online Vibrometer Máy đo độ rung online JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
MK-560 Slow Rotating Bearing Diagnosis Instrument Thiết bị chuẩn đoán ổ trục xoay JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Super CMS-10000 Online Machine Diagnosis System Hệ thống chuẩn đoán máy online CMS-10000 JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Compact Monitoring Unit CU-10000   JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
CMS-6100 Online Machine Diagnosis System Hệ thống chuẩn đoán máy online CMS-6100 JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Piezoelectric Vibration Pickup/ PU-601R/PU-611E/ PU-621E/ PU-616E/ PU-626E/ PU-6ALSF/ PU-8ALT6/ PU-8ALSF/ PU-661D/ PU-671D/ PU-8ANSF/ PU-6GHT6/ PU-7ALT/ PU-7SLT6   JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
MK-720 Corona Discharge Checker Máy đo lưu lượng MK-720 Corona JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
PU-601R/PU-611E/ PU-621E/ PU-616E/ PU-626E/ PU-6ALSF/ PU-8ALT6/ PU-8ALSF/ PU-661D/ PU-671D/ PU-8ANSF/ PU-6GHT6/ PU-7SLT6 Piezoelectric Vibration Pickup   JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
TI-45 Series Ultrasonic Thickness Gauge  Máy đo độ dày  TI-45 JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
SH-21A SONOHARD® Ultrasonic Hardness Tester  Máy đo đọ cứng SH-21A JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
ATH Series Small Crane Scale Cân đo cẩu trục JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
ATH Series Large Crane Scale  Cân đo cẩu trục JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
KMT/ KMG Truck scale Cân đo xe tải JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Hopper Weigher cân phễu chứa JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
KW-LU Belt Weigher cân băng chuyền JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
KC-V Constant Feeder   JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
DF,DF-KE/ CB/ HR/ HR II/ IR/ ZR/ ZR-KE/ BH/ CT/ TM-H,TM-V SPL/ KM/ KS KB Load cell   JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi
Weighing System    JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS HaNoi, ANS HaNoi