LIST CODE MODULAR SYSTEMS SAMSON

Brand

 

SAMSON CODE LIST

Web

 

Link:  https://www.samsongroup.com/en/

Models

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

7110

Water bath desuperheater

Bộ giảm nhiệt bồn tắm nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Water bath desuperheater , Bộ giảm nhiệt bồn tắm nước Samson

7111

Pump assembly

Bơm lắp ráp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pump assembly , Bơm lắp ráp Samson

7115

Spray nozzle

Vòi phun

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Spray nozzle , Vòi phun Samson

7116

Steam conditioning unit

Bộ điều hòa hơi nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Steam conditioning unit , Bộ điều hòa hơi nước Samson

7120

Electric steam generator

Máy phát điện hơi nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric steam generator , Máy phát điện hơi nước Samson

7121

Mobile electric steam generator

Máy phát điện hơi nước di động

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Mobile electric steam generator , Máy phát điện hơi nước di động Samson

7123

Movable base

Đế di động

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Movable base , Đế di động Samson

7124

Blowdown vessel

Thiết bị xả đáy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Blowdown vessel , Thiết bị xả đáy Samson

7125

Mobile blowdown vessel

Thiết bị xả đáy di động

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Mobile blowdown vessel , Thiết bị xả đáy di động Samson

7126

Feedwater system

Hệ thống cấp nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Feedwater system , Hệ thống cấp nước Samson

7127

Feedwater system

Hệ thống cấp nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Feedwater system , Hệ thống cấp nước Samson

7140

Condensate recovery system

Hệ thống phục hồi nước ngưng tụ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Condensate recovery system , Hệ thống phục hồi nước ngưng tụ Samson

7141

Condensate vessel

Bình ngưng tụ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Condensate vessel , Bình ngưng tụ Samson

7150

Pressure control system

Hệ thống kiểm soát áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure control system , Hệ thống kiểm soát áp suất Samson

7151

Temperature control system

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Temperature control system , Hệ thống kiểm soát nhiệt độ Samson

7152

Process control solution

Giải pháp kiểm soát quá trình

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Process control solution , Giải pháp kiểm soát quá trình Samson

7200

Lubricating oil system

Hệ thống dầu bôi trơn

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Lubricating oil system , Hệ thống dầu bôi trơn Samson

7205

Precision pressure control

Kiểm soát áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Precision pressure control , Kiểm soát áp suất Samson

7210

High-dynamic pressure control

Kiểm soát áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,High-dynamic pressure control , Kiểm soát áp suất Samson

7220

Heat transfer station 

Trạm truyền nhiệt 

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Heat transfer station , Trạm truyền nhiệt Samson

7400

Measuring and control station

Trạm đo lường và điều khiển

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Measuring and control station , Trạm đo lường và điều khiển Samson

7491

Pressure transmitter

Cảm biến áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pressure transmitter , Cảm biến áp suất Samson

7510

Air receiver tank/emergency air supply

Bình thu khí/cung cấp khí khẩn cấp

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Air receiver tank/emergency air supply , Bình thu khí/cung cấp khí khẩn cấp Samson

7520

Terminal box

Hộp thiết bị đầu cuối

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Terminal box , Hộp thiết bị đầu cuối Samson

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255