Product Vietnamese Name Brand
FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam
FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam
OB-ITPF High Power Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam
TLM-50 Triangulation Laser Meter Máy đo laser tam giác TLM-50 Logika Vietnam
Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam
Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam
PMP-716 Portable Two Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam
HMD-ST Static Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng tĩnh HMD-ST Logika Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam
WHD Weld Hole Detector Máy dò lỗ hàn WHD Logika Vietnam