CODE TÊN SP TÊN SP VN BRAND
NMID30-1 energy meter  Đồng hồ đo năng lượng Lumel Vietnam
NMID30-2 energy meter Đồng hồ đo năng lượng Lumel Vietnam
N43 power network meter Đồng hồ đo điện lưới Lumel Vietnam
NR30 power network meter Đồng hồ đo điện lưới Lumel Vietnam
NR30IoT power network meter Đồng hồ đo điện lưới Lumel Vietnam
NR30BAC power network meter Đồng hồ đo điện lưới Lumel Vietnam
NR30PNET power network meter Đồng hồ đo điện lưới Lumel Vietnam
N14 3-phase power network meter Đồng hồ đo điện 3 pha Lumel Vietnam
ND03 1 and 3-phase power network meter Đồng hồ đo điện 1 pha 3 pha Lumel Vietnam
KS5 Synchronization meter Đồng hồ đồng bộ hóa Lumel Vietnam
SA12, SA19 Synchronoscope Đồng hồ đồng bộ hóa Lumel Vietnam
N100 3-phase power network analyzer Máy phân tích mạng điện 3 pha Lumel Vietnam
ND30 Power network meter with Ethernet Đồng hồ đo điện với Ethernet Lumel Vietnam
ND22 1 and 3-phase power network meter Đồng hồ đo điện 1 pha 3 pha Lumel Vietnam
ND25 Power network meter Power network meter Lumel Vietnam
ND20CT 1- and 3-phase power network meter Đồng hồ đo điện mạng 1 và 3 pha Lumel Vietnam
NA5PLUS, NA6PLUS Programmable meters Máy đo lập trình Lumel Vietnam
NA3 Programmable meters with bargraphs Máy đo lập trình được Lumel Vietnam
N30U Programmable digital meter of temperature, resistance and standard signals Đồng hồ kĩ thuật số Lumel Vietnam
N27P power network meter Đồng hồ điện Lumel Vietnam
N21 signals digital meter Máy đo tín hiệu kỹ thuật số Lumel Vietnam
N24H, N24S, N24T, N24Z Digital indicator Máy đo kĩ thuật số Lumel Vietnam
LLM3 Live line monitor Đồng hồ giám sát trực tiếp Lumel Vietnam
P20Z Transducer Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P20 Transducer of temperature and standard signals Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P15 Transducer Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P10Z AC transducer Bộ chuyển đổi AC Lumel Vietnam
P10 DC transducer Bộ chuyển đổi DC Lumel Vietnam
ULT20 Ultrasonic level transducer Đầu dò siêu âm Lumel Vietnam
P18S Temperature and humidity transducer with digital output Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm  Lumel Vietnam
P18, P18D Humidity and temperature transducers Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm  Lumel Vietnam
P43 3-phase transducer of power network parameters Bộ chuyển đổi lập trình Lumel Vietnam
P30P Transducer Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P30U transducer  Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P17 Transducer of temperature and standard signals Đầu dò nhiệt độ và tín hiệu tiêu chuẩn Lumel Vietnam
P20H Transducer of d.c. voltage or current Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
T23CT AC/DC transducer Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
P21Z Programmable transducer Bộ chuyển đổi lập trình Lumel Vietnam
NF20 Power factor controller Bộ điều khiển công suất Lumel Vietnam
RE71 Controller - 1 output Bộ điều khiển - 1 đầu ra Lumel Vietnam
RE70 Controller - 1 input Bộ điều khiển - 1 đầu vào Lumel Vietnam
RL10 Temperature limiter Bộ giới hạn nhiệt độ Lumel Vietnam
RE41, RE42, RE43, RE44 PID-Fuzzy Logic Controllers Bộ điều khiển Lumel Vietnam
RE92 Dual loop controller Bộ điều khiển vòng lặp kép Lumel Vietnam
RE82 Controller - 4 outputs Bộ điều khiển - 4 đầu ra Lumel Vietnam
RE72 Controller - 3 outputs   Lumel Vietnam
RE81 Controller - 2 outputs Bộ điều khiển - 2 đầu ra Lumel Vietnam
RPL1 1-phase power controller Bộ điều khiển nguồn 1 pha Lumel Vietnam
RP7 1-phase power controller Bộ điều khiển nguồn 1 pha Lumel Vietnam
RP3 3-phase power controller Bộ điều khiển nguồn 3 pha Lumel Vietnam
RP1 1-phase power controller Bộ điều khiển nguồn 1 pha Lumel Vietnam
N30B Digital panel recorder Máy ghi bảng kỹ thuật số Lumel Vietnam
SM61 Digital recorder / data logger Máy ghi dữ liệu Lumel Vietnam
PD22 Data logger bộ ghi dữ liệu Lumel Vietnam
HT25 Multichannels data logger/recorder bộ ghi dữ liệu Lumel Vietnam
HT20 Temperature and humidity monitor máy theo dõi nhiệt độ và độ ẩm Lumel Vietnam
HT20IoT Temperature and humidity monitor máy theo dõi nhiệt độ và độ ẩm Lumel Vietnam
KD8 Screen recorder Máy ghi dữ liệu màn hình Lumel Vietnam
KD7 Screen recorder with FDA certificate Máy ghi dữ liệu màn hình Lumel Vietnam
SM61IoT Data logger for IoT applications bộ ghi dữ liệu Lumel Vietnam
HT25 Multichannels data logger/recorder bộ ghi dữ liệu Lumel Vietnam
PD10 Converter of USB/RS485 interface Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
PD8 Converter of RS485/ETHERNET interface Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
SM4 Module of logic outputs Mô đun Lumel Vietnam
SM5 8-channels module of logic inputs Mô đun Lumel Vietnam
SM3 2-channels module of logic or pulse inputs Mô đun Lumel Vietnam
SM2 4-channels module of analogue inputs Mô đun Lumel Vietnam
SM1 2-channels module of analogue inputs mô đun Lumel Vietnam
SM61IoT Data logger for IoT applications bộ ghi dữ liệu Lumel Vietnam
CA39L and CA32L Frequency meters Đồng hồ đo tần số Lumel Vietnam
FA39L and FA32L Power factor meters Đồng hồ đo công suất Lumel Vietnam
PA39L and PA32L Power meters Đồng hồ đo điện Lumel Vietnam
MA12L, MA16L, MA17L, MA19L Moving-coil meters Đồng hồ đo chuyển động Lumel Vietnam
CA32, CA36, CA37, CA39 Frequency meters Đồng hồ đo tần số Lumel Vietnam
FA32, FA32L, FA39, FA39L Power factor meters Đồng hồ đo công suất Lumel Vietnam
BA27, BA39, BE27, BE39 Bimetallic ammeters Ampe Lumel Vietnam
MA12, MA16, MA17, MA19, MB16 Moving-coil meters Đồng hồ đo chuyển động Lumel Vietnam
EP27, EP29 3-phase voltmeters Vôn kế Lumel Vietnam
EA12, EA16, EA17, EA19, EB16 Moving-iron meters Đồng hồ đo chuyển động Lumel Vietnam
LU01 Summation current transformers LU01 máy biến áp Lumel Vietnam
T23CT AC/DC transducer Bộ chuyển đổi Lumel Vietnam
ND20CT transformers máy biến áp Lumel Vietnam
LCTS 1-phase current transformers Máy biến áp 1 pha Lumel Vietnam
LCTR 1-phase current transformers with round conductor Máy biến áp 1 pha Lumel Vietnam
LCTM 1-phase current transformers with primary winding Máy biến áp 1 pha có cuộn sơ cấp Lumel Vietnam
LE, LW Round current transformers Máy biến áp Lumel Vietnam
NP45 Portable power quality analyzer Máy phân tích chất lương điện năng Lumel Vietnam
NP40 Portable power quality analyzer Máy phân tích chất lương điện năng Lumel Vietnam
NT10 Insulation meter Đồng hồ đo cách điện Lumel Vietnam
NC12 clamp-on meter Đồng hồ kẹp Lumel Vietnam
NP06 Digital multimeter Đồng hồ kĩ thuật số Lumel Vietnam
NP15B Digital multimeter Đồng hồ kĩ thuật số Lumel Vietnam
NP15 Digital multimeter Đồng hồ kĩ thuật số Lumel Vietnam
PD14 Programmer for Lumel products Lập trình cho các sản phẩm của Lumel Lumel Vietnam
OP40 PowerVis software Phần mềm PowerVis Lumel Vietnam
MARC Marc Energy software Phần mềm Marc Lumel Vietnam
OP38 LUMEL-PROCES software Phần mềm Lumel Vietnam
DNL Numerical digital displays Màn hình kỹ thuật số Lumel Vietnam
DL21 Three-colour numerical display Màn hình kỹ thuật số Lumel Vietnam
DL11, DL12, DL13 Large size LED display Màn hình kỹ thuật số đèn led Lumel Vietnam
DN Large size displays Màn hình KT cỡ lớn Lumel Vietnam
ATS Adapter for DIN rail bộ tiếp hợp Lumel Vietnam
TKR1, TKR2 Breaker Control Switches Công tắc Lumel Vietnam
PKR1, PKR2, PKR3, PKR5, PKR6, PKR7 Cam Switch Spring Return Series Công tắc Lumel Vietnam
PKH1, PKH2, PKH3, PKS1, PKS2, PKS3, PKT1, PKT2, PKT3, PKT4 Cam switches Công tắc Lumel Vietnam
HAGFA Signal generator Máy phát tín hiệu Lumel Vietnam
HADMA Digital multimeters Đồng hồ kĩ thuật số Lumel Vietnam
HAPSA Programmable DC power supply Nguồn cấp Lumel Vietnam
PVSA Photovoltaic string inverters Biến tần chuỗi quang điện Lumel Vietnam
LUM-BSPCD020 Cable Cáp Lumel Vietnam
VMC20 AC digital meter Đồng hồ kĩ thuật số AC Lumel Vietnam
VPS50 Power network meter Đồng hồ đo điện Lumel Vietnam
VPS32, VPS33, VPS34, VPS35 Power network meter Đồng hồ đo điện Lumel Vietnam
VPS11 Power network meter Đồng hồ đo điện Lumel Vietnam
SM61 Digital recorder  Máy ghi dữ liệu Lumel Vietnam
NA5, NA6 Programmable meters with bargraphs Máy đo lập trình Lumel Vietnam
VTR05 DC transducer Bộ chuyển đổi DC Lumel Vietnam