Name of producer   Model Brand  
Thermoelectric Anemometers Máy đo nhiệt điện ThermoAir3 Schiltknecht Vietnam  
Thermoelectric Anemometers Máy đo nhiệt điện ThermoAir6/64 Schiltknecht Vietnam  
Vane Anemometer Máy đo gió cánh quạt MiniAir20 Schiltknecht Vietnam  
Vane Anemometer Máy đo gió cánh quạt MiniAir Junior Schiltknecht Vietnam  
Vane Anemometer Máy đo gió cánh quạt MiniAir6 Schiltknecht Vietnam  
Vane Anemometer Máy đo gió cánh quạt MiniAir60 Schiltknecht Vietnam  
Vane Anemometer Máy đo gió cánh quạt MiniAir64 Schiltknecht Vietnam  
Velocity meter for surface water Đồng hồ đo lưu lượng nước MiniWater20 Schiltknecht Vietnam  
Manometer for micro-pressure Đồng hồ đo áp suất ManoAir100 Schiltknecht Vietnam  
Manometer for micro-pressure Đồng hồ đo áp suất ManoAir600 Schiltknecht Vietnam  
Air-flow measurement for tunnel ventilation Thiết bị đo lưu lượng khí TMS3000 Schiltknecht Vietnam  
Chimney Measuring System Máy đo khí thải ống khói Stationary: STEMO1 Schiltknecht Vietnam  
Chimney Measuring System Máy đo khí thải ống khói Mobile: ManoAir600 Schiltknecht Vietnam  
Meteorological sensor for wind-speed and direction Cảm biến tốc độ gió Type f.566.24.28 Schiltknecht Vietnam  
Meteorological sensor for wind-speed and direction Cảm biến tốc độ gió Type f.566.24.29 Schiltknecht Vietnam  
Yacht anemometer Máy đo tốc độ gió Anemometer Type 454 Schiltknecht Vietnam