bbc-bircher-smart-access-may-do-chuyen-dong-vi-song-herkules-2e.png

BBC Bircher Smart Access - Máy dò chuyển động vi sóng Herkules 2E

Máy dò chuyển động vi sóng Herkules 2E đã được phát triển đặc biệt để sử dụng trên các cửa công nghiệp như cửa phân đoạn, cửa cuốn, cửa tốc độ cao, cửa trượt và cửa xếp. Nó phát hiện và phân biệt giữa người hoặc phương tiện và ngăn chặn việc mở cửa không cần thiết.

• Thời gian phản ứng nhanh, rất lý tưởng cho cửa tốc độ cao
• Dành cho độ cao từ 2 đến 7 m
• Nhận dạng hướng và che chắn giao thông cắt ngang