bo-ma-hoa-absolute-encoder-nidec-avtron.png

Đại lý Nidec Avtron Vietnam,Bộ mã hóa - Absolute Encoder Nidec Avtron

Bộ mã hóa Nidec Avtron trong ngành công nghiệp nặng

Đối với những môi trường khắc nghiệt hơn với sự dao động nhiệt độ thường xuyên và mức độ ô nhiễm và độ ẩm tăng lên.

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV44 - Heavy Mill Duty Magnetic Shafted Encoder, B10 and PY Flange Options

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV45 - Heavy Mill Duty Magnetic Encoder; Solid Shaft, Euro B10 Flange or Foot MountAV56 AV56- Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder 4.5" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV56S- Stainless Steel Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder 4.5" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV67 - Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder 6.75" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV85 - Heavy Mill Duty Magnetic Encoder 8.5" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV115 - Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder 115mm Flange Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV125 - Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder, 12.5" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV850 - Heavy Mill Duty Magnetic Modular Encoder, 8.5" C-Face Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron HS44 -Heavy Mill Duty Magnetic Hollow Shaft Encoder, 12mm-17mm shaft sizes

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron HS45- Heavy Mill Duty Magnetic Hollow Shaft Encoder, 5/8"-1 1/8" [16-30mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron K661 -Analog Tachogenerator Replacement: Frequency to DC High Voltage Converter

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron M4 - Magnetic Hollow Shaft Mount Heavy Mill Duty Encoder, 1 1/2" to 2 3/8" [48-60mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XP5 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor with Flameproof and Explosion Proof Ratings

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XRB3 - Isolator for Class/Div & Class/Zone Level 1 Applications of Avtron SMARTSafe™ Incremental Encoders

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR4F - Hazardous Duty Shafted Encoder, 85mm B5 & B10-Flange or Foot Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR5 X5- Severe Duty Magnetoresistive Sensor for XR485, XR685 & XR850 Encoders, Rotor Fits Shafts 5/8"-4 1/2" [16mm-115mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR12 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor for XR125 Encoders, Fits Shafts up to 7 7/8" [200mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR45 - Hazardous Duty Hollow Shaft Magnetic Encoder, 5/8"- 1 1/8" [16-30mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR56 - Hazardous Duty Magnetic Encoder, Heavy Duty 4.5" Modular

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR85 - Hazardous Duty Magnetic Encoder, Heavy Duty 8.5" Modular

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR115 - Hazardous Duty Magnetic Encoder, Heavy Duty 115mm Modular

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR125 - Hazardous Duty Magnetic Encoder, Heavy Duty 12.5" Modular

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR850 - Hazardous Duty Magnetic Encoder, Heavy Duty 8.5" Modular

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec Avtron

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec ACIM