khop-noi-xoay-dong-nxe-nxh-showa-giken.png

Đại lý Showa Giken Vietnam,Showa Giken Vietnam,Khớp nối xoay dòng NXE & NXH Showa Giken

Khớp nối xoay dòng NXE & NXH – show giken Pearl rotary joint 

Khớp nối xoay dòng NX là dòng khớp nối xoay sử dụng vòng bi carbon và không cần bôi trơn.

Khớp nối xoay dòng NK bao gồm 2 loại chính

 • Khớp nối xoay NXE : Sản phẩm chuyên dụng cho các ứng dụng hơi nước

 • Kớp nối xoay NXH : Sản phẩm chuyên dụng cho các ứng dụng dầu nhiệt

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Fluid

NXE Saturated Steam
NXH Thermal Oil

Max. Pressure

NXE 1.5MPa (218 psi)
NXH 1.0MPa (145 psi)

Max. Temperature

NXE

200 degrees C
(392 degrees F)

NXH

280 degrees C
(536 degrees F)

Max. Rotation Speed

150 min-1

Các phiên bản của khớp nối xoay dòng NX – Rotary Joint NX Series

 

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1032 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1040 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1050 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1065 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2040 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2050 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2065 pearl rotary joint - simplex, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1032 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1040 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1050 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1065 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2040 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2050 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2065 pearl rotary joint - simplex, flange connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Showa Giken tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Showa Giken tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây