lzr-h100-may-quet-laser-cho-ung-dung-cong-rao-can.png

LZR-H100/ Máy quét laser cho ứng dụng cổng & rào cản:

 

Link: https://us.beasensors.com/en/product/lzr-h100/

LZR®-H100 của BEA là cảm biến Thời gian bay dựa trên LASER được thiết kế cho các ứng dụng cổng và rào chắn.

 

Giải pháp này cung cấp bốn màn chắn dựa trên LASER, cung cấp vùng phát hiện ba chiều để phát hiện vật thể chính xác. Màn phát hiện của nó có cấu hình cao và có thể được thiết lập để kích hoạt và phát hiện sự hiện diện trong các ứng dụng cảm biến phương tiện.

 

LZR-H100 là giải pháp thay thế hiệu quả cho vòng lặp cảm ứng và được đặt trong vỏ được xếp hạng IP65, đảm bảo hơn nữa hiệu suất của thiết bị trong môi trường ngoài trời.