mo-dun-nguon-m35-m36-m37-series-mtt.png

Đại lý MTT Vietnam,Mô đun nguồn M35/M36/M37 series MTT

M35/M36/M37 series

Chassis-mounting Multiple Installation Type Sub-miniature  Isolation Modules

 

M3500B

Input Isolation Module for ±10V, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3501B

Input Isolation Module for 0~10V, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3501HV

Input Isolation Module for 0~10V, Bottom trimmer model with 2000V dielectric strength

 

MTT Vietnam

M3504B

Input Isolation Module for ±10V, Bottom trimmer model with max. 50V overvoltage

 

MTT Vietnam

M3530B

Input Isolation Module for±10V, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3530B1

Input Isolation Module for ±10V, Top trimmer model with high output load

 

MTT Vietnam

M3531B

Input Isolation Module for 0~10V, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3600B

Output Isolation Module for ±10V, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3601B

Output Isolation Module for 0~10V, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3601HV

Output Isolation Module for 0~10V, Bottom trimmer model with 2000V dielectric strength

 

MTT Vietnam

M3602B

Output Isolation Module for 0~1V input and 4~20mA output, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3606B

Output Isolation Module for 1~5V input and 4~20mA output, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3607B

Output Isolation Module for 0~5V input and 4~20mA output, Bottom trimmer model

 

MTT Vietnam

M3630B

Output Isolation Module for ±10V, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3631B

Output Isolation Module for 0~10V, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3636B

Output Isolation Module for 1~5V input and 4~20mA output, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3637B

Output Isolation Module for 0~5V input and 4~20mA output, Top trimmer model

 

MTT Vietnam

M3700B

Output Isolation Module for ±10V, Bottom trimmer model with high output load

 

MTT Vietnam

M3702B

Output Isolation Module for 0~10V, Bottom trimmer model with high output load

 

MTT Vietnam

RC3500B

Isolation Module Mounting Chassis

 

MTT Vietnam

M3500-TB-BOSS/SE-3718/BP3000

Accessories for M35xx/M36xx/M37xx Analog Isolation Modules

 

 

MTT Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng MTT tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MTT tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây