quat-quat-gio-fans-blowers-nidec-acim.png

Đại lý NIDEC ACIM Vietnam,Quạt & Quạt gió - Fans & Blowers NIDEC ACIM

Nidec - Quạt & Quạt gió

Khi hiệu suất của máy tính, thiết bị và các sản phẩm khác trở nên cao hơn theo cấp số nhân trong những năm gần đây, các sản phẩm yêu cầu động cơ quạt và các ứng dụng của chúng đang đa dạng hóa, bao gồm "làm mát", "thổi khí" và "thoát khí & thông gió". Đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng như vậy, Nidec Group tìm cách phát triển các sản phẩm có công suất không khí cao, áp suất tĩnh cao, hiệu suất cao, cũng như độ ồn thấp và độ rung thấp, đồng thời cung cấp nhiều dòng sản phẩm như vậy đáp ứng những nhu cầu này.

Các dòng quạt và máy thổi của Nidec bao gồm :

  • DC axial fan- Quạt chân vịt DC

  • Blower(Centrifugal fan) - Máy thôit ( Quạt li tâm)

  • Micro Blowers – Máy thôi siêu nhỏ

1

Small-size and precision motors

DC axial fan

C80V-AJ

Quạt hướng trục DC Nidec

2

Small-size and precision motors

DC axial fan

D02X (CX)

Quạt hướng trục DC Nidec

3

Small-size and precision motors

DC axial fan

D03X (CX)

Quạt hướng trục DC Nidec

4

Small-size and precision motors

DC axial fan

D04R (EX)

Quạt hướng trục DC Nidec

5

Small-size and precision motors

DC axial fan

D05R-B (UX)

Quạt hướng trục DC Nidec

6

Small-size and precision motors

DC axial fan

D05X (EX)

Quạt hướng trục DC Nidec

7

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06A(K)

Quạt hướng trục DC Nidec

8

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06K

Quạt hướng trục DC Nidec

9

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06X

Quạt hướng trục DC Nidec

10

Small-size and precision motors

DC axial fan

D07A

Quạt hướng trục DC Nidec

11

Small-size and precision motors

DC axial fan

D07R

Quạt hướng trục DC Nidec

12

Small-size and precision motors

DC axial fan

D08A

Quạt hướng trục DC Nidec

13

Small-size and precision motors

DC axial fan

D08K

Quạt hướng trục DC Nidec

14

Small-size and precision motors

DC axial fan

D09A

Quạt hướng trục DC Nidec

15

Small-size and precision motors

DC axial fan

H60T

Quạt hướng trục DC Nidec

16

Small-size and precision motors

DC axial fan

H92C-A7

Quạt hướng trục DC Nidec

17

Small-size and precision motors

DC axial fan

M60R-AB

Quạt hướng trục DC Nidec

18

Small-size and precision motors

DC axial fan

R40W-E9

Quạt hướng trục DC Nidec

19

Small-size and precision motors

DC axial fan

R80Y

Quạt hướng trục DC Nidec

20

Small-size and precision motors

DC axial fan

T10T M5

Quạt hướng trục DC Nidec

21

Small-size and precision motors

DC axial fan

T12E-M7

Quạt hướng trục DC Nidec

22

Small-size and precision motors

DC axial fan

T70T-A9

Quạt hướng trục DC Nidec

23

Small-size and precision motors

DC axial fan

T80T-A7

Quạt hướng trục DC Nidec

24

Small-size and precision motors

DC axial fan

T92C-A7

Quạt hướng trục DC Nidec

25

Small-size and precision motors

DC axial fan

T92T-A7

Quạt hướng trục DC Nidec

26

Small-size and precision motors

DC axial fan

U12E-D3

Quạt hướng trục DC Nidec

27

Small-size and precision motors

DC axial fan

U30X-Z5

Quạt hướng trục DC Nidec

28

Small-size and precision motors

DC axial fan

U35G-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

29

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40G-B-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

30

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40G-M-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

31

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40S A5

Quạt hướng trục DC Nidec

32

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40X-Z7

Quạt hướng trục DC Nidec

33

Small-size and precision motors

DC axial fan

U60R

Quạt hướng trục DC Nidec

34

Small-size and precision motors

DC axial fan

U60T

Quạt hướng trục DC Nidec

35

Small-size and precision motors

DC axial fan

U70R-CB

Quạt hướng trục DC Nidec

36

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80R-AB

Quạt hướng trục DC Nidec

37

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80T-AA7

Quạt hướng trục DC Nidec

38

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80T-C7

Quạt hướng trục DC Nidec

39

Small-size and precision motors

DC axial fan

V12C-M3

Quạt hướng trục DC Nidec

40

Small-size and precision motors

DC axial fan

V12E-B5

Quạt hướng trục DC Nidec

41

Small-size and precision motors

DC axial fan

V40S-E5

Quạt hướng trục DC Nidec

42

Small-size and precision motors

DC axial fan

V40W-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

43

Small-size and precision motors

DC axial fan

V60E-M3

Quạt hướng trục DC Nidec

44

Small-size and precision motors

DC axial fan

V60E-D3

Quạt hướng trục DC Nidec

45

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

46

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E E5

Quạt hướng trục DC Nidec

47

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-NB5

Quạt hướng trục DC Nidec

48

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-A5

Quạt hướng trục DC Nidec

49

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-E5

Quạt hướng trục DC Nidec

50

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80T-B3

Quạt hướng trục DC Nidec

51

Small-size and precision motors

DC axial fan

V92E-A7

Quạt hướng trục DC Nidec

52

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4

Quạt hướng trục DC Nidec

53

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4F

Quạt hướng trục DC Nidec

54

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4FS

Quạt hướng trục DC Nidec

55

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4P

Quạt hướng trục DC Nidec

56

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4Q

Quạt hướng trục DC Nidec

57

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4S

Quạt hướng trục DC Nidec

58

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24B4

Quạt hướng trục DC Nidec

59

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24B4S

Quạt hướng trục DC Nidec

60

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24D4

Quạt hướng trục DC Nidec

61

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24D4S

Quạt hướng trục DC Nidec

62

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4

Quạt hướng trục DC Nidec

63

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4P

Quạt hướng trục DC Nidec

64

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4S

Quạt hướng trục DC Nidec

65

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7

Quạt hướng trục DC Nidec

66

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7F

Quạt hướng trục DC Nidec

67

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7S

Quạt hướng trục DC Nidec

68

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4

Quạt hướng trục DC Nidec

69

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4P

Quạt hướng trục DC Nidec

70

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4S

Quạt hướng trục DC Nidec

71

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4SQ

Quạt hướng trục DC Nidec

72

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC48H4

Quạt hướng trục DC Nidec

73

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D05F-B (EX)

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

74

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D05F

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

75

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B1

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

76

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B2

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

77

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B3

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

78

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

79

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

80

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D07F-B1

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

81

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D09F-B(CX)

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

82

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D09F-S (EX)

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

83

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D10F-B4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

84

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D12F-B

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

85

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G10D

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

86

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G12C

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

87

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G60T-ZZ

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

88

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G76B

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

89

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G80S

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

90

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E0515H12B7APA01

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

91

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L12BFZP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

92

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L24BBAZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

93

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L24BCAZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

94

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

95

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B7AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

96

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B9AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

97

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

98

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B7AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

99

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B9AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

100

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

101

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

102

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

103

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B6AP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

104

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B7AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

105

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B9AS-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

106

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

107

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B7AS-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

108

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B7AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

109

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B5AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

110

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

111

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AS-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

112

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AZ-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

113

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E2271Z24B5YP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

114

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E2271Z48B7ZP-00

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

115

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12B4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

116

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12H4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

117

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12Z4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

118

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC24B4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

119

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC24Z4

Quạt gió/ Quạt ly tâm Nidec

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec Avtron

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec ACIM